ZENICA Radno vrijeme JU Dom zdravlja tokom praznika

Obavještavamo vas da će J.U. “Dom zdravlja” Zenica na dan obilježavanja 1. marta – Dana nezavisnosti BiH, raditi na sljedeći način:

– Služba hitne medicinske pomoći raditi će kontinuirano, u radnom vremenu od 0:00 do 24:00 sata.

– U Službi za porodičnu medicinu sa edukativnim centrom bit će dežurna ambulanta Centar, u ul. fra Ivana Jukića br. 4, u radnom vremenu od 07:00 sati do 20:00 sati.

– Patronažne sestre radit će  u radnom vremenu od 07:00 sati do 15:00 sati.

– Ambulanta poridične medicine u Nemili radit će u radnom vremenu od 07:00 do 15:00 sati.

– Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske djece radit će  u radnom vremenu od 07:00 sati do 20:00 sati.

– Služba za zubozdravstvenu zaštitu radit će u radnom vremenu od 07:00 sati do 20:00 sati.