ZENICA Rasprava o finansiranju “Sigurnih kuća”

Predložene izmjene i dopune federalnog Zakona o zaštiti od nasilja, ne zadovoljavaju potrebe sigurnih kuća niti žrtava od porodičnog nasilja koje zbrinjavaju, zajednički je stav javne rasprave vođene o modusima budućeg finansiranja rada ovih kuća na prostoru Federacije BiH, koju je za sve uključene subjekte u ovom poslu organizovala Medika danas u Zenici.

Sigurne kuće moraju imati obezbijeđeno finansiranje svih troškova svog rada, a ne samo troškova smještaja jedne korisnice i to na način da njihov rad sa 70 posto finansira federalni nivo, te 30 posto kantonalni nivo, zaključak je učesnika ove rasprave.

– Jedan od boljih primjera finansiranja sigurnih kuća je ovaj postignut još prije 5 godina u ZDK, gdje sigurnu kuću sa po 30 posto sredstava finansiraju i lokalni i kantonalni nivoi, a 40 posto izdvaja Federacija BiH, ističe Sabiha Husić, direktorica zeničkog Udruženja Medica, koje je sigurnu kuću osnovalo još 93. godine. 

RTVZE