ZENICA Sastanak sa predstavnicima rudnika u ZDK

U Uredu Miralema Galijaševića, premijera Zeničko-dobojskog kantona, danas je održan sastanak sa predstavnicima tri rudnika s područja Kantona: RMU Breza, RMU Kakanj, RMU Zenica na temu: Uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje i koncesione naknade.

Pored direktora sva tri rudnika, ovom sastanku je prisustvovao i Nevad Ikanović, izvršni direktor za proizvodnju EPBiH te predstavnica Poreske uprave ZDK, kao i direktorica ZZOZDK i ministari za zdravstvo i privredu.

Na sastanku je dogovorno da su rudnici obavezni izmirivati tekuće obaveze za doprinose za zdravstveno osiguranje svojih uposlenika te da se formira radna grupa od predstavnika EP BiH, rudnika i ministarstava koja će analizirati i predložiti način izmirenja dosadašnjih dugova rudnika po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje.