Portal 072info

ZENICA: Skrining vida kod učenika osnovnih škola na području ZDK

Šta su oštrina vida i skrining vida?

Skrining vida, otkrivanje i liječenje ambliopije (smanjene oštrine vida) stvara zdravijeg pojedinca, a time i društvo. Ambliopija se definira kao smanjena vidna oštrina kod jednog ili oba oka, bez jasnih anomalija oka. Nastaje tokom procesa ranog razvoja vida. Zastupljenost ambliopije iznosi 2-5%. Pregledom je moguće detektirati više od 95% očnih anomalija. Sama po sebi, ako nema nekih drugih vidljivih znakova, ambliopija se ne može prepoznati. Jedini način da se detektuju slabovidna djeca je upravo skrining. Rano liječenje ambliopije jedno je od najjednostavnijih, a najdjelotvornijih i najisplativijih postupaka liječenja u zdravstvu uopće.

Usljed nepoduzimanja mjera liječenja ambliopije mogu se pojaviti i psihološke smetnje. Anksioznost i depresija češći su u odraslih osoba s ambliopijom u odnosu na zdrave pojedince. Ambliopija direktno ograničava izbor zanimanja. Dokazano mijenja i samosvijest o sebi, ponašanje i uspjeh u školi te odnos prema prijateljima. Nerijetko je uzrok gubitka pažnje ili manje zainteresiranosti za određene zadatke upravo slabija vidna oštrina koja djecu ograničava u postizanju očekivanog uspjeha. Dugotrajna posljedica ambliopije je povećan rizik razvoja sljepoće. Stoga ambliopija nije samo problem djetinjstva, nego cijelog života.

IMG_20151207_2234

Projekat podrške skriningu vida

Dana 23.10.2015. godine upriličeno je potpisivanje Memoranduma o saradnji na Projektu podrške vidu sa koordinatoricom projekta i predstavnicom Dobrotvorne organizacije svetaca posljednjih dana u BiH Mersihom Idrizović. U ime Instituta Memorandum je potpisao direktor dr. Senad Huseinagić, a sastanku su prisustvovali i načelnik Službe dr. Fadil Šabović i Nino Hasanica, MA.

Načelnik Službe dr. Fadil Šabović i Nino Hasanica, MA su dana 27.10.2015. godine upriličili sastanak u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK sa ministrom Mensurom Sinanovićem radi potpisivanja Memoranduma, a tokom sastanka je iskazano obostrano zadovoljstvo prethodnom i budućom saradnjom.

Prema Projektu podrške skriningu vida potpisivanjem Memoranduma saradnju su ostvarile tri strane:

1. Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica,

2. Dobrotvorna organizacija svetaca posljednjih dana, ogranak Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana u BiH,

3. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK.

IMG_20151207_1764

Svrha projekta je pomoći poboljšanju usluga za djecu sa oštećenjima vida. Projekat se sastoji od dvije ključne komponente:

1. adekvatno opremanje oftalmološkom opremom tri strateški locirane ustanove zdravstvenog sistema ZDK s ciljem pružanja usluga  procjene i liječenja vida za osobe za koje se skriningom pokaže da im je to potrebno; opremu donira Dobrotvorna organizacija svetaca posljednjih dana; oprema je u iznosu od oko 120.000 KM; opremu će ambulantama distribuirati Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica;

2. pružanje dodatne podrške provođenju skrininga vida za djecu u ZDK koji egzistira kao redovna djelatnost Službe za školsku higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica već tri godine.

Opremanje tri strateški locirane ustanove zdravstvenog sistema ZDK

U okviru Projekta podrške skriningu vida, očne ambulante u Domu zdravlja Visoko, Poliklinici Doboj Jug i Kantonalnoj bolnici Zenica dobile su sljedeću opremu:

· Dom zdravlja Visoko: optotip, bril kaseta, probni okvir, beskontaktni tonometar, oftalmoskop;

· Kantonalna bolnica Zenica: optotip projektor, beskontaktni tonometar, probni okvir, sinoptofor, oftalmoskop;

· Poliklinika Doboj Jug: foropter automatski, optotip projektor, portable slite lamp, portable tonometar, ultrazvuk oka.

IMG_20151207_0575

Provođenje skrininga vida

Služba za školsku higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica obavlja skrining vida za učenike prvih razreda osnovnih škola na području ZDK prema redovnom skrining programu Službe.

U okviru aktivnosti skrininga za rano otkrivanje poremećaja vida kod učenika prvog razreda osnovnih škola u tekućoj školskoj godini pregledana su 3422 učenika prvih razreda u 88 centralnih i 81 područnoj osnovnoj školi na području ZDK. Od tog broja, kod 297 (8,7%) učenika utvrđen je problem sa vidom, te su ovi učenici upućeni na dalju dijagnostičku obradu u primarnu zdravstvenu zaštitu. Skrining vida za učenike 1. razreda osnovnih škola prema redovnom skrining programu Službe za školsku higijenu odvija se planiranom dinamikom i završava u decembru 2015. godine na području čitavog ZDK.

Pored toga, u okviru projekta podrške skriningu vida od strane „Dobrotvorne organizacije svetaca posljednjih dana“ (ogranak Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana u Bosni i Hercegovini) u mjesecima septembru, oktobru i novembru Služba za školsku higijenu je vršila skrining vida za djecu svih uzrasta u osnovnoj školi. (Treba napomenuti da su učenici 2. razreda već obuhvaćeni skriningom vida u prethodnoj školskoj godini.)

U provođenju skrininga vida u okviru projekta podrške skriningu vida do sada su pregledana 5154 učenika u 13 centralnih i 34 područne osnovne škole na području Grada Zenica. Od tog broja, kod 323 (6,3%) učenika utvrđen je problem sa vidom, te su ovi učenici upućeni na dalju dijagnostičku obradu u primarnu zdravstvenu zaštitu. Skrining vida za učenike svih ostalih uzrasta osnovnih škola (osim prvačića) odvija se planiranom dinamikom i završava za škole koje pripadaju Gradu Zenica u decembru 2015. godine. Važno je napomenuti da je broj školskih ustanova na području Grada Zenica najveći od svih administrativnih cjelina na području ZDK. U narednim mjesecima planira se nastaviti skrining vida za učenike ostalih uzrasta u drugim općinama na području ZDK.

Podijelite članak