ZENICA: Volonteri u zdravstvenim ustanovama

Osam ugovora je potpisano, a još 92 su u fazi pripreme i potpisivanja u zdravstvenim ustanovama Zeničko-dobojskog kantona, sa volonterima zdravstvene struke, registrovanim u biroima za zapošljavanje, potvrdila je za RTV Zenica ministrica zdravstva, Senka Balorda.

Radi se o projektu zapošljavanja volotera i stažiranja diplomanata srednje medicinske i više zdravstvene škole, kao i jednog broja ljekara, koji je u prošloj godini pokrenula Vlada Zeničko-dobojskog kantona.

“Projekat je izvanredan i nadam se da će u ovoj godini biti nastavljen. To je još neizvjesno, s obzirom da je na snazi Odluka o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona”, dodala je Balorda.