ZENICA Za 6 dana kažnjeno 50 pješaka i 16 vozača!

Kako smo već informisali naše građane, u proteklih 15 dana, zavedena je i sprovođena pojačana akcija u saobraćaju, sa posebnim akcentom na kontrolu kretanje pješaka i poštivanja obaveza vozača prema pješacima.
U toku preventivne faze ove akcije, koja je trajala do 1. aprila, policijski službenici Policijske stanice Centar su na području Grada Zenica izdali 175 upozorenja pješacima i 95 upozorenja vozačima. Takođe su, u okviru ove akcije, policijski službenici podjelili veći broj promotivnih letaka, koji su namjenski izrađeni za ovu akciju u vidu upozorenja. Prilikom podjele letaka, u kontaktima i razgovorima, policijski službenici su građanima ukazivali na važnost i obavezu poštivanja svih saobraćajnih propisa, posebno onih koji se odnose na sigurnost pješaka u saobraćaju.
Za proteklih 6 dana, koliko traje represivna faza ove akcije, kada se pristupilo sankcionisanju pješaka i vozača zbog činjenja navedenih prekršaja, policijski službenici su sankcionisali 50 pješaka i 16 vozača na području Zenice. Takođe je zadokumentovan i sankcionisan 181 drugi prekršaj iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH .

Cilj ovih naših aktivnosti je da pješaci uvide i shvate kolikoj se, ustvari, opasnosti izlažu kada prelaze kolovoz i ulicu mimo pješačkih prelaza, te da i oni, kao učesnici u saobraćaju, imaju obavezu poštivanja saobraćajnih propisa, posebno onih koji se odnose na sigurnost pješaka u saobraćaju. Isto tako željeni efekat ove akcije je, da nakon perioda upozoravanja, sankcionišemo sve vozače koji svojom vožnjom ugrožavaju pješake i koji se ne pridržavaju zakonskih odredbi u pogledu njihovih obaveza prema pješacima.

Naznačene aktivnosti imaju za cilj povećanje ukupne bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, sa akcentom na bezbjednost pješaka, i iste će se nastaviti i u narednom periodu.