AUTOR: P.D.
DATUM: Oct 17, 2021 @ 7:01
KATEGORIJA: Crna Hronika
FIXGEHALT

Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona, dana 30.09.2021.godine, podiglo je optužnicu protiv Avdušinović Amela, zbog počinjenog krivičnog djela Utaja iz člana 290. stav 1. KZ FBiH.

Optužnica je u cijelosti potvrđena dana 04.10.2021. godine od strane sudije za prethodno saslušanje Općinskog suda Zenica.

DETALJI OPTUŽNICE U NASTAVKU

Na osnovu člana 45. stav 2. tačka i) i člana 241. stav 1. Zakona o krivičnom postupku F BiH, podižem O P T U Ž N I C U Protiv: AVDUŠINOVIĆ AMELA, rođen u Zenici nastanjen u Begov Hanu, općina Žepče, osuđivan što je:

u vremenskom periodu od 17.05. do 19.05.2021. godine u Zenici, kao uposlenik magacioner firme „A.“ Sarajevo, koja je angažovana na izgradnji auto-puta A1 dionica Vranduk-Ponirak, s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi,

novac u iznosu od 1.186,80 KM koji je dobio od prodaje otpadnog materijala sa gradilišta firme, uzeo i prisvojio i potrošio za vlastite potrebe, na taj način oštetivši firmu „A.“ Sarajevo za navedeni iznos, Dakle, s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi, zadržao tuđu pokretninu koja mu je povjerena, čime je počinio krivično djelo utaje iz člana 290. stav 1. KZ F BiH.

LIDER