Garena Free Fire
AUTOR: P.D.
DATUM:
KATEGORIJA: Crna Hronika / Izdvojeno
Kurbani 2021

Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona dana 28.06.2021.godine podiglo je optužnicu protiv Kovačević jasira zbog krivičnog djela računalna prijevara iz člana 395. stav 1. KZ F BiH.

Optužnica je u cijelosti potvrdena dana 02.07.2021. godine od strane sudije za prethodno saslušanje Opcinskog suda u Zenici.

Na osnovu člana 45. stav 2. tačka i) i člana 241. stav 1. Zakona o krivičnom postupku F BiH, p o d i ž e m  O P T U Ž N I C U protiv Kovačević Jasira, iz Zenice, neosuđivan,  što je: 

U periodu od 13.05.2020. godine pa do 20.10.2020. godine, na području grada Zenica, s ciljem da sebi pribavi protupravnu imovinsku korist i time drugom prouzrokuje imovinsku štetu, došao u posjed bankovne kartice svog radnog kolege R. A., na način da je iskoristio njegovu nepažnju u prostorijama zgrade „…….“ u naselju Crkvice u Zenici,

gdje su radili kao zaposlenici firme „………“ na završnim radovima izgradnje zgrade, gdje je tokom radnog vremena otišao do prostorije gdje zaposlenici drže svoju odjeću i kako u toj prostoriji nije bilo nikoga, pregledao je A. odjeću i u istoj pronašao bankovnu karticu broj ……… ………,

fotografisao je svojim mobitelom sa obje strane i vratio je u prsluk, iako je bio svjestan da nema ovlaštenja vlasnika kartice za raspolaganje sredstvima na toj kartici, dana 14.05.2020. godine bez znanja i njegovog odobrenja, koristeći svoj mobilni telefon marke „Samsung A40“ na Google račun naziva „….. ………“ verifikovan sa e-mail adresom jasirkovacevic02@gmail.com čiji je korisnik,

te je kao sredstva plaćanja dodao podatke sa bankovne kartice R. A., da bi u periodu od 14.05.2020. godine, pa sve do 20.10.2020. godine izvršio veći broj transakcija na ime internet prodavca Google Garena i dr., kojim transakcijama je izvršio online kupovinu virtualnih predmeta za video igricu pod nazivom „Free Fire“,

te na taj način pribavio sebi protupravnu imovinsku korist u iznosu od 1.809,16 KM, a za isti iznos oštetio R. A.,

čime je počinio krivično djelo računalna prijevara iz člana 395. stav 1. KZ F BiH.

Svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivnja.