Zeničanka (19) trogodišnjeg sina ostavljala zaključanog u kući, bio gladan i mokar

Tužilaštvo ZDK

Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona, dana 30.05.2022.godine, podiglo je optužnicu protiv P.A. zbog počinjenog produženog krivičnog djela Zapuštanje ili zlostavljanje djeteta ili maloljetnika iz člana 219. stav 1. KZ FBiH u vezi sa članom 55 KZ FBiH.

Optužnica je u cijelosti potvrđena dana 06.06.2022. godine od strane sudije za prethodno saslušanje Općinskog suda Žepče, piše 072info.com.

DETALJI OPTUŽNICE TUŽILAŠTVA ZDK

Na osnovu člana 241. stav 1. i člana 242. stav 1. ZKP-a FBIH, podižemo optužnicu potiv P. A., rođena dana 2003.godine u Zenici, što je, 

u vremenskom periodu od 16.08.2021.godine, pa do 09.12.2021.godine, u Žepču, grubo zanemarivala svoju roditeljsku dužnost zbrinjavanja, vaspitanja i brige o osnovnim potrebama prehrane, zdravlja, njege i odijevanja mldb. sina A.P. (rođen …2019.godine) sa kojim je živjela u zajedničkom domaćinstvu, 

na način da je svakodnevno ostavljala mldb. sina zaključanog u kući bez nadzora, za koje vrijeme je bio gladan i mokar, bez presvlačenja, 

pa je tako dana 06.09.2021.godine ostavila mldb. sina na igralištu bez nadzora, a dana 08.09.2021.godine napustila je kuću i ostavila mldb. sina svojoj mldb. sestri M.Č. (rođena …2012.godine), 

koja se nije mogla o djetetu adekvatno brinuti, zbog čega je istoj Rješenjem Općinskog suda u Žepču broj: … od 09.09.2021. godine, izrečena mjera zabrane prilaska kući kod roditelja u trajanju od 3 mjeseca, 

pa se 3 mjeseca o mldb. djetetu A.P., brinula njena majka Č.B., svjesna da na ovaj način zapušta maloljetno lice o kojem je kao roditelj dužna da se stara, što je i htjela, 

na koji način je ugrožavala zdravlje svog mldb. djeteta, zbog čega je na temelju Rješenja JU Centra za socijalni rad Žepče broj: … od 09.12.2021. godine, brigu o mldb. sinu preuzeo otac T. kod koga se i danas nalazi,

dakle, kao roditelj grubo zanemarila svoju funkciju zbrinjavanja ili odgoja djeteta ili maloljetnika,

čime je počinila produženo krivično djelo Zapuštanje ili zlostavljanje djeteta ili maloljetnika iz člana 219. stav 1. KZ FBiH, u vezi sa članom 55. istog Zakona.