Portal 072info

U Zenici provedeno 1.000 intervencija na suzbijanju prosjačenja

1500376-217371Prosjačenje na ulicama bh. gradova postaje unosan metod zarade novca, a rješavanje ovog problema uglavnom se svodi na djelovanje centara za socijalni rad.

U Zenici lokalne vlasti organizovano djeluju na suzbijanju prosjačenja od 2000. godine, u okviru Protokola o suzbijanju prosjačenja koji su potpisali Općina Zenica, Policijska uprava Zenica, Centar za socijalni rad Zenica, Udruženje Roma i Općinski sud Zenica.

Iz JU Centar za socijalni rad Zenica Indira Hačimić-Hasanica za Agenciju Fena je kazala da je fokus djelovanja u okviru Protokola na rješavanju maloljetničkog prosjačenja, ali podrazumijeva i bavljenje ovim problemom među odraslim osobama.

Centar u posljednjih nekoliko godina djeluje planski i organizovano, a na osnovu strateških dokumenta razvoja općine Zenica (Strategija razvoja 2012-2022 i Općinski plan razvoja socijalne zaštite 2009-2013), preporuka Ureda ombudsmena, Akcionog plana za sprječavanje maloljetničkog prijestupništva 2012 godine te izvještaja Foruma bezbjednosti Zenica.

Implementacija ciljeva i aktivnosti utvrđenih dokumentima u Centru funkcioniše od 2011. godine radom na suzbijanju socio-patoloških pojava i borbom protiv nasilja i trgovine ljudima, posebno zbog činjenice da se u nekim slučajevima prosjačenje pretvara u profesiju, odnosno u organizovani način prosjačenja, pri čemu se zloupotrebljavaju djeca i krše njihova elementarna ljudska prava.

– Centar je tokom 2010. proveo istraživanje Prosjačenje na području grada Zenice. Rezultati kazuju da su prosjaci niskog socio-ekonomskog statusa, da su svi nezaposleni, ali i da su nezainteresirani za rad, da žive u lošim stambenim uslovima te da prosjaci nisu samo Romi nego i građani drugih nacionalnosti – kazala je Indira Hačimić-Hasanica za Agenciju Fena.

U Zenici se prosjačenje vrši na prometnim mjestima u vrijeme kada građani idu na posao ili se vraćaju, ispred bolnice za vrijeme posjete bolesnicima, na stanicama te ispred vjerskih objekata.

Na planu suzbijanja prosjačenja ostvarena je i saradnja sa školama, policijom, Kantonalnim zavodom za borbu protiv bolesti ovisnosti Zenica, Kantonalnom bolnicom Zenica i dva dnevna centra Pomirenje i Medica.

– U Centru je tokom 2012. i 2013. pruženo više od 1.000 stručnih usluga pojedincima, porodicama i različitim ustanovama vezano za socio-patološke pojave prosjačenje, skitnja, alkoholizam, porodični problemi i drugo, a nastali kao posljedica društveno-negativnog ponašanja pojedinaca- precizirala je Hačimić-Hasanica.

Ona kaže da se u 165 slučajeva Centar bavio iznalaženjem načina i mogućnosti na zaštiti maloljetne osobe, pružajući im socijalno- pedagošku pomoć i podršku, obavljeno je više od 100 tretmana u porodici na razrješavanju problema s kojima se suočavaju da bi pronašli usmjerenje na otkrivanje, evidentiranje i zaštitu ove kategorije osoba, uključujući i njihove porodice.

Podijelite članak