AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti
Kurbani 2021

Živan Lazić (71) iz Tobuta jedini je klesar kamena na Majevici. Ovim teškim, ali časnim poslom Živan se bavi već pola stoljeća. Prije rata s braćom i sinom radio je petnaestak godina u Sloveniji, gdje je savladao i usavršio vještinu obrade kamena. 

Kamen krečnjak nabavlja u selu Krćina, nedaleko od manastira Tavna, poznatom po kvalitetu jer se nekada na tom području masovno proizvodio.

– U pitanju je kvalitetan kamen, jer nakon ugrađivanja u zidove objekata ne mijenja boju, neće pozeleniti niti će pucati na niskim temperaturama. Podnosi led i sunce i dugo traje. Ozidao sam u proteklih pedesetak godina bezbroj kuća kamenom. Radio sam puno na Majevici, gdje se ljudi vraćaju tradicionalnom načinu gradnje objekata, vjerovatno zbog nostalgije. Zidao sam kuće po Sloveniji, ali i ograde od kamena, terase, podzide, popločavao dvorišta. Sin Slaviša je, u međuvremenu, otišao u Rusiju – kaže Lazić.

Naglašava da je klesanje kamena težak i kompliciran posao.

– Treba kamen iscijepati u ravne ploče, rezati ga, oblikovati. Kada ga izrežem, onda i po toj ravnoj površini treba izraditi mozaik. Kamen je trajan, dugovječan materijal. To je njegova glavna odlika. Od ovog posla davno su pobjegli neki dobri majstori, jer je mukotrpan – naglašava Lazić. 

Danas se radi da što prije ispadne iz ruku

Ističe da su preko njegovih ruku prošle u proteklih pola stoljeća tone i tone kamena. Što se repromaterijala tiče, kaže da je uvijek tražio najbolji kamen u kamenolomu.

– Danas se brže živi i sve se radi tako da što prije ispadne iz ruku. Ima pojedinaca koji traže da se kuća ili neki objekt kvalitetno ozida, da to bude lijepo i za oko i za dušu – ističe Lazić.

Avaz