Screenshot 2 45
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti
NER FIT

Grad Živinice prepoznat je kao uspješan u privlačenju investicija, a usluge i procesi gradske administracije u potpunosti su funkcionalni i po najvišim međunarodnim standardima, te je ovaj grad zbog toga dobio i BFC certifikat povoljnog poslovnog okruženja.

FIXGEHALT

Ovim priznanjem Živinice su postale član BFC SEE mreže za povoljno poslovno okruženje u jugoistočnoj Evropi, a privrednici i potencijalni investitori mogu očekivati pomoć i partnerski odnos Grada, kada su u pitanju poslovi i procedure koje spadaju u nadležnost gradskih institucija.

U skladu sa kriterijima koji su definisani kao proces certifikacije, BFC certifikat predstavlja svojevrsnu garanciju investitorima da je u predinvesticionoj, investicionoj i postinvesticionoj fazi Grad Živinice pouzdan partner privatnom biznisu, te da će svojim aktivnostima obezbjeđivati najviši standard usluga, što investitori i očekuju.

“Početkom 2019. godine smo potpisali ugovor za provođenje programa certifikacije, s tim da smo prethodno morali ispuniti sve preduslove za učešće. Kroz organizaciju i sistematizaciju Gradske uprave, formiranjem Centra za biznis, uvođenjem kontrole kvaliteta rada, kontrole Uprave, kao i uvođenjem novih procedura, stekli smo uslove za provođenje Programa certifikacije u našem gradu. Stručnjaci koji su dolazili iz različitih zemalja, kroz analizu naših projekata, stanja i procedura, utvrdili su da Grad Živinice preko 85 posto ispunjava uslove za BFC certifikat. Nalazimo se u top 20 gradova u BiH, te top 40 gradova na Balkanu koji posjeduju BFC certifikat”, kazao je Samir Kamenjaković, gradonačelnik Živinica.

LIDER

Zahvaljujući ovom certifikatu Živinicama su otvorena nova vrata kada je u pitanju edukacija o domaćim i stranim investicijama, jer gradovi koji se nalaze na listi BFC certifikata imaju prednost prilikom ulaganja.

“Cilj nam je da imamo što fleksibilniju administraciju sa što jednostavnijim procedurama, a BFC certifikat je priznanje za napore koje smo napravili ka tom cilju”, istakao je Kamenjaković.