novac marke 1
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti
Kurbani 2021

Protekle godine, kada su gotovo pa zamrli svi sastanci, zbog pandemije koronavirusa, državne institucije su na troškove reprezentacije potrošile skoro pola miliona maraka. Tačnije 43 institucije su potrošile 452.723 KM.

Ako se zna da gotovo ništa nije funkcionisalo, da posjeta i međunarodnih sastanaka nije ni bilo, opravdanim se čini pitanje, kako su uspjeli potrošiti toliki novac. 

Što je puno, puno je

Upravo to je bio i povod zastupnici u državnom Parlamentu Mirjani Marinković-Lepić, koja je od svih državnih institucija zatražila da joj dostave podatke o potrošenoj reprezentaciji.

– Uštede i savjestan odnos prema budžetskim sredstvima bi trebalo da budu dodatni motivi za ekonomičnost. Institucijama koje su potrošile najviše iznose, ili prekoračile limit, postavit ću dodatna pitanja sa zahtjevom da analitički prikažu gdje je novac utrošen, kazala nam je Marinković-Lepić.

image
image

Treba napomenuti da je za ove 43 državne institucije u budžetu za troškove reprezentacije bilo predviđeno 841.000 maraka, odnosno da su potrošili nešto više od polovine odobrenog iznosa.

Prema podacima koji su joj dostavljeni, najviše novca je potrošilo Ministarstvo odbrane, oko 138.000 maraka. I to su samo troškovi reprezentacije.

U ove troškove, u principu, bi trebalo da spada plaćanje posluženja, ili eventualno ručka, u slučaju kada je neka institucija, odnosno zvaničnik, domaćin nekog sastanka. Naravno da se ne očekuje da zvaničnici službene troškove ove vrste plaćaju iz svog džepa. Međutim, “skršiti” blizu 140.000 maraka u godini kada skoro da i nije bilo sastanaka “uživo” je stvarno umijeće. Biće zanimljivo vidjeti obrazloženje Minsitarstva odbrane, ako ga ikada dostave.

Osim Ministarstva odbrane, među veće potrošače reprezentacije spadaju i OSA (53.123KM), Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice (50.579 KM), Granična policija (27.519), a listu “Top 5” zaključuje Direkcija za koordinaciju policijskih tijela (19.288 KM).

Vrijedi napomenuti da su jedini koji su prekoračili dozvoljni budžet za troškove reprezentacije Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja, koji su umjesto planiranih 6.000 maraka potrošili 6.650 KM.

Preko 90 posto planiranih sredstava potrošili su Odbor državne služne za žalbe, koji su potrošili 99,43 posto planiranih sredstava odnosno od 4.000 KM potrošili su 3.9777. Tu je i Arhiv BiH, koji su potrošili 2.975 KM, od planirane 3.000 maraka, odnosno 99,19 posto.

Ko ignoriše zahtjev

Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova BiH je potrošila 98,54 posto planiranog novca, odnosno od odobrenih 6.000 potrošili su 5.907 KM, a Konkurecijsko vijeće BiH je potrošilo 6.346 od predviđenih 7.000 maraka, odnosno 90,66 posto.

Ipak, vrijedi istaći da je Marinković-Lepić upit o troškovima reprezentacije poslala svim državnim institucijama, odnosno na ukupno 73 adrese. Međutim, 30 institucija je naprosto ignorisalo ovaj zahtjev jedne državne zastupnice i nisu poslali bilo kakav odgovor.

Da stvar bude čudnija, među njima je i sedam ministarstava, kao i Generalni sekretarijat Vijeća ministara. Radi se o ministarstvima vanjskih poslova, finansija, prometa i komunikacija, sigurnosti, pravde, vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i civilnih poslova. Samo za Ministarstvo vanjskih poslova odobreno je bilo pola miliona maraka za reprezentaciju, a za ostalih šest po 60.000 maraka.

image
image

– Indikativno je da osam ministarstava nije dostavilo podatke, a odobreni limiti se kreću od 60.000-500.000 KM, kao ni Generalni sekretarijat Vijeća ministara, čiji je limit za ove namjene 90.000 KM. Navedenim istitucijama ću uputiti urgenciju za dostavu podataka, dodala je Marinković- Lepić.

Inače, ukupan odobreni iznos za institucije koje nisu dostavile podatke je 1,15 miliona maraka.