AUTOR:
072INFO PORTAL

DATUM:

Ured za reviziju institucija u FBiH je u Izvještaju o financijskoj reviziji Grada Zenica za 2018. godinu otkrio niz nepravilnosti u trošenju budžetskih sredstava Grada Zenica, za šta je donio niz pojedinačnih preporuka kojima je to potvrđeno.

Gradonaćelnik Zenice, koji za sebe narcisoidno tvrdi da je jedini pravi ekonomski ekspert u državi, samo je puki dokaz da će ova država i narod, što prije se oslobode njegovih kvazi usluga, prije dočekati svoje vlastito i ekonomsko oslobođenje.

Gradonačelnik Zenice, Fuad Kasumović, jeste financijskiekspert, ali za drsko zaobilaženje odredbi Zakona o javnim nabavkama, jer kako bi mu drugačije Ured za reviziju donio preporuku: “Nabavku usluga i radova vršiti isključivo uz primjenu Zakona o javnim nabavkama, kako je to predviđeno Odlukom o izvršenju budžeta, te osigurati pravičnu i aktivnu konkurenciju u cilju najefikasnijeg korištnja javnih sredstava”. 

Prema navedenom Izvještaju gradonačelnik Fuad Kasumović je svojim nepravilnostima i protivzakonskim radnjama samo kroz 11 ugovora čija je procijenjena vrijednost iznosila 1.130.103,00 KM, povećanjem cijene na 2.138.470,00 KM oštetio budžet za 1.008.367,00 KM.

Opravdano se postavlja pitanje – gdje su završila ova financijska sredstva i da li su izvedeni radovi predviđenog kvaliteta – da li je asfalt debljine 8 cm, kako je Kasumović javno izjavljivao, ili je znatno tanji, a što mještani navedenih sela mogu vrlo jednostavno izmjeriti???

Posebno su upitna i u suprotnosti sa Zakonom o javnim nabavkama, kako se navodi u revizijskom Izvještaju, dva ugovora sa firmom “Špic beton”, koji su u odnosu na procjenu vrijednosti radova uvećani za 406.735,00 KM, odnosno u duplo većem iznosu od procijenjenog.

Uzmemo li u obzir i ostale, po Grad Zenica neodgovorne, čak i sumnjive odluke gradonačelnika Kasumovića, kao što su: – U dva navrata donešene su protivustavne odluke o komunalnim taksama, a zbog čijeg neplaćanja je budžet za 4 godine oštećen za 7.042.485,00 KM, opravdano se postavlja pitanje da li je samozvani financijski ekspert Kasumović, i pored upozorenja Porezne uprave i dijela gradskih vijećnika da se ne donosi protivustavna odluka, iz neznanja ili ‘tala’ sa kladioničarima i naftnim distributerima ipak istrajao na istoj;- Zbog odbijanja potpisivanja sporazuma sa nadležnim kantonalnim ministarstvom o realizaciji vodnih projekata za 2017-2018 godinu, Zenici je uskratio doznačavanje 2,2 miliona KM;- Izdvajanje 44.990,00 KM za izradu idejnog rješenja i uređenje potoka kroz malinjak u Perinom Hanu u iznosu od 240.000,00 KM;- Uplata sredstava za reprogram duga NK “Čelik” za period od aprila 2019. do aprila 2020. godine u iznosu od 220.000,00 KM, iako je u aprilu 2019. godine od strane Porezne uprave obaviješten da je navedeni reprogram raskinut, a da u međuvremenu ništa nije poduzeo na spašavanju ovog zeničkog simbola;- Zbog ‘mešetarenja’ sa autobuskom stanicom, Poreznoj upravi će biti isplaćeno 4.784.956,00 KM budžetskih sredstava, a što je, između ostalog, dovelo do propadanja JP ‘Zenicatrans’;- Nepoznato je da li je u gradski budžet doznačen višemilionski iznos od deponovanja materijala JP ‘Autoceste FBiH’ u poslovnoj zoni Zenica-jug, ili su ista završila u nečijim ‘džepovima’;- Povećanje plaća sebi i gradskoj administraciji u 2019. i 2020. godini za po 10%, a što ukupno iznosi oko 2 miliona KM, i niz drugih transakcija koje su korištene ne za dobrobit građana Zenice, nego isključivo za ličnu afirmaciju;

Proizilazi da je za tri i po godine svoje ‘vladavine’, Kasumović navodno oštetio gradski budžet za 18.545.808,00 KM. Ovo su evidentne štete po budžet, a kolike su još one nepoznate to neka građani sami razmišljaju i zaključuju!

Dakle, cijenjeni sugrađani, ne dozvolite više da neko po onoj staroj narodnoj izreci ‘držite lopova’ etiketira provjerene patriote i poštene ljude, a iza toga prikriva svoj višemilionski kriminal.

Napred navedeni nenamjenski utrošeni višemilionski iznosi ovaj naš zapušteni grad su mogli dovesti u rang visokorazvijenih lokalnih samouprava, a ne po potencijalne investitore u tamnovilajetski grad. 

Za 4 godine vladavine i oko 240 utrošenih miliona budžetskih sredstava, pored plastičnih saksija sa cvijećem i jeftinog kineskog osvjetljenja na mostovima, kao jedini kapitalni poduhvat iza gradonačelnika će ostati čuveni ‘Kasumovića most’ u dužini od 1,5 metar na ušću Babine rijeke. 

Skupo je ovaj grad platio tri tepsije Kasumovićeve bajramske baklave! Ne dozvolimo ubuduće da nam ‘lisica kokošinjac čuva’, i da nam neko zarad osobnih financijskih interesa i ličnih frustracija truje međuljudske odnos i sklad, koji je u ovom gradu vijekovima sve do 2017. godine vladao.

Vjerujemo u neovisnost pravosudnog sistema, i očekujemo da će preduzeti mjere iz svoje nadležnosti, te procesuirati eventualne počinioce protivzskonitih radnji u gradskoj administraciji, a u interesu svih građana Zenice.  

Gradski odbor A-SDA