kozlic 768x618 1
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti
Kurbani 2021

U pokušaju da sve nepodobne i neposlušne profesore iz akademske zajednice diskredituju i predstave svojim neprijateljima, aktuelni zamjenik ministra pravde BiH prof. Nezir Pivić, koji je predsjednik Gradskog odbora SDA Zenica i kandidat za gradonačelnika grada Zenice, te njegov istomišljenik iz SDA ministar nauke, obrazovanja, kulture i sporta u Vladi Zeničko-dobojskog kantona prof. Spahija Kozlić, su odnedavno dospjeli u žižu javnosti kao akteri nezapamćene afere „honorari“ na Univerzitetu u Zenici.

Radi se aferi nezakonitih isplata na hiljade konvertibilnih maraka koje su prof. Pivić i Kozlić primili po osnovu svojih fiktivnih i nezakonitih angažmana na Pravnom fakultetu Univerzitetu u Zenici u radno vrijeme u koje su uredno primali plate i druge naknade kao zaposlenici kantonalnog i državnog ministarstva, a što je objavljeno i u medijima s dokazima o njihovim sklopljenim ugovorima o djelu i iznosima primljenih isplata. Sve to se desilo nakon što je Inspekcija rada Zeničko-dobojskog kantona u svom ranijem inspekcijskom nadzoru utvrdila da su njihovi angažmani nezakoniti. Rasporedi nastave koju je prof. Pivić držao na Pravnom fakultetu, a prof. Spahija Kozlić i na nekim drugim fakultetima Univerziteta u Zenici (Filozofski i Medicinski) pokazuju da su oni obojica tu nastavu za koju su bili odvojeno plaćeni po nezakonitim ugovorima o djelu izvodili u radno vrijeme, a da su u isto to vrijeme primali i plaću i druge naknade vodeći se da rade ministarske poslove. Kako su oni mogli pored tih svojih silnih angažmana voditi i ministarske poslove govore rezultati njihovog ministarskog rada koji su i za laike toliko dobro poznati da su ravni nuli.

Profesor za trojicu

Prof. Nezir Pivić, nakon imenovanja na dužnost zamjenika ministra pravde BiH 2014.godine i mirovanja prava i obaveza iz radnog odnosa na Pravnom fakultetu nastavio je iz „tobožnje ljubavi prema nauci“ kako prije par sedmica reče u nekim medijima, da radi nastavu na Pravnom fakultetu u Zenici, kao da je zaposlenik Pravnog fakulteta u Zenici, a ne zaposlenik Ministarstva pravde BiH, gdje je imenovan na dužnost zamjenika ministra pravde BiH za šta godinama prima visoku platu i gdje ništa ne radi u interesu države BiH, a u koju se svakodnevno u javnim istupima zaklinje svojim lažnim patriotizmom. Svake godine prof. Pivić izvodi nastavu na dodiplomskom, postdiplomskom i doktorskom studiju na Pravnom fakultetu, gdj,e pored plate ministra, po osnovu ugovora o djelu prima i naknade u iznosima na desetine hiljade konvertibilnih maraka. Na Pravnom fakultetu prof. Pivić radi posao za najmanje tri profesora koji su nakon njegovog odlaska na mjesto zamjenika ministra pravde BiH 2014.godine, te ponovnog stupanja na ovu dužnost 2019.godine trebali biti zaposleni i u radnom odnosu, a što se nije desilo zbog interesne protekcije od strane podobnog dekana Pravnog fakulteta prof. Enesa Bikića i pored traženja šefa katedre za krivično pravo prof. Adnana Durakovića da, umjesto prof. Pivića, zaposli nekog drugog profesora u radni odnos za izvođenje nastave na tim predmetima na kojim on godišnje po ugovoru o djelu pored plate i drugih naknada koju prima kao ministar izvodi još i nastavu u radno vrijeme preko 350 sati na Pravnom fakultetu u Zenici.

Upravo iz tih razloga i prof. Duraković se usprotivio sumnjivom izboru Enisa Omerovića u zvanje docenta na predmet „Međunarodno krivično pravo“. On je pisao dopis rukovodstvu Univerziteta u kojem je naveo šta je sve to što se radi na Pravnom fakultetu i kako prof. Pivić zajedno sa dekanom Pravnog fakulteta prof. Enesom Bikićem želi da omogući izbor Enisa Omerovića u zvanje docenta na predmetu „Međunarodno krivično pravo“ koji spada u oblast iz koje on nije uopšte doktorirao, a da na tom predmetu prof. Duraković već godinama izvodi nastavu i da se njemu time oduzima ovaj predmet i uskraćuju prava (plata) iz radnog odnosa kao zaposleniku Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici. Tako je spoljni saradnik prof. Pivić, nakon prvog izbora na dužnost zamjenika ministra pravde BiH (2014-2018) i guranja sumnjivog izbora Enisa Omerovića u zvanje docenta na predmet „Međunarodno krivično pravo“, prvo omogućio Enisu Omeroviću da dobije taj sumnjivi izbor u zvanje docenta. Nakon toga prof. Pivić je sebi na dugoročnoj osnovi izborom poslušnog Enisa Omerovića u zvanje docenta na predmet „Međunarodno krivično pravo“ stvorio ambijent i da ostvari dugo željenu prevlast na Katedri za krivično pravo, kako bi on i drugi njemu bliski profesori u statusu spoljnih saradnika mogli računati svake godine da će biti imenovani u nastavničke timove i da će time dolaziti i po ugovorima o djelu izvoditi (fiktivnu) nastavu i naplaćivati ogromne iznose novca. To je razlog i zašto prof. Pivić svake godine može računati da ima više od 350 sati nastave na Pravnom fakultetu po ugovoru o djelu i da po tom nezakonitom osnovu za sebe pribavlja visoke iznose naknada pored mjesečne plate koju redovno prima kao zamjenik ministra pravde BiH.

Po sličnoj matrici,, sve to od prof. Pivića je prepisao i počeo raditi kantonalni ministar prof. Spahija Kozlić odmah nakon imenovanja na dužnost ministra u Vladi Zeničko-dobojskog kantona – od marta 2019.godine. On dobro zna da to ne bi smio raditi, jer se nalazi u očitom sukobu interesa – nadzire rad visokoškolske ustanove s kojom sklapa ugovore o djelu. Međutim, ministar prof. Kozlić se na to puno ne obazire, pa je tako samo u 2019.godine naplatio iznos 14 545 KM od navodnog držanja 311 sati nastave na Pravnom, Filozofskom i Medicinskom fakultetu (samo u 2019.godini prof. Kozlić je po ugovorima o djelu naplatio nastavu koju je držao radnim danima na čal 11 predmeta). To je fond sati za najmanje dva profesora koji bi umjesto prof. Kozlića trebali već biti u radnom odnosu po Normativima i standardima za Univerzitet u Zenici (norma profesora u radnom odnosu je 150 sati nastave). Zašto nisu zaposleni drugi profesori na te predmete na kojim po ugovoru o djelu izvodi i dalje će izvoditi nastavu prof. Kozlić trebalo bi pitati dekana Pravnog fakulteta u Zenici prof. Bikića i najpozvanijeg za razvoj visokog obrazovanja u ZDK ministra prof. Kozlić – oni najbolje znaju odgovore na ova pitanja.

Njegovo politički mentor i uzor prof. Pivić je bio od njega i nešto angažovaniji, pa je navodno održao 390 sati nastave (ukupno po ugovorima o djelu je naplatio nastavu koju je držao radnim danima na čak 9 predmeta) i po osnovu zaključenih ugovora o djelu za to primio naknadu u iznosu 17 550 KM, a u koju još nisu uračunate i naknade koje je primio kao predsjednik ili mentor Komisija za ocjenu i odbranu magistarskih i doktorskih radova (te naknade je primio u iznosu 3 475 KM) na Pravnom fakultetu u Zenici, tako da s tim iznos njegovih ukupnih primanja po ugovoru o djelu iznosi 21 025 KM. To je fond sati za najmanje dva profesora koji bi umjesto prof. Kozlića trebali biti u radnom odnosu po Normativima i standardima za Univerzitet u Zenici (norma profesora u radnom odnosu je 150 sati nastave). Zašto nisu zaposleni drugi profesori na te predmete na kojim po ugovoru o djelu izvodi i dalje će izvoditi nastavu zamjenik ministra pravde BiH prof. Pivić trebalo bi opet pitati dekana Pravnog fakulteta u Zenici prof. Bikića i kantonalnog ministra prof. Kozlić – oni sigurno znaju odgovore i na ova pitanja. Ko koga i zašto štiti i kako je stvoren ovaj političko-interesni lanac nije teško zaključiti iz ovog njihovog organiziranog djelovanja.

Senatu oduzeto prava glasa

Šta je i kako je prof. Pivić držao tu nastavu najbolje govore pritužbe studenata na njegov rad i rad njegove asistentice Lejle Zilić, koja je zaposlena u Ministarstvu pravde BiH. gdje je i on zaposlen, a koja pored toga što je spoljni saradnik – asistent na Pravnom fakultetu u Zenici i što po uzoru na svog šefa zaradi dodatnih 3 610 KM naknade po osnovu ugovoru o djelu izvodeći koje-kakve vježbe svake godine, obavlja još za njega i stranačke poslove političkog koordinatora Akademije SDA Zenica. Kako je sve to moguće i kad ovi multipraktici sve to stignu odraditi otvoreno je pitanje za njih, javnost i podobnog dekana Pravnog fakultetu u Zenici koji im je sve to omogućio. Obojica ministara Pivić-Kozlić su toliko angažovani pored redovnih ministarskih poslova da predstavljaju prave fenomene i na Univerzitetu u Zenici.

Ministarski dvojac Pivić-Kozlić se nije zadržao samo na tome i na naplati ovih ogromnih iznosa sumnjivih honorara, nego se politički počeo baviti i izborom budućeg rektora Univerziteta u Zenici prije isteka mandata aktuelnog rektora prof. Damira Kukića, a koga su oni upravo pronašli u liku i djelu politički podobnog dekana Pravnog fakulteta prof. Enesu Bikiću. Konkurs za izbor rektora Univerziteta u Zenici se očekuje početkom sljedeće godine zbog isteka mandata aktuelnog rektora prof. Damira Kukića, pa je neizvjesno zbog akademskih otpora koji se ovom dvojcu pružaju duži niz godina i da će oni u tome uspjeti da političkim lobiranjem postojećih članova Senata Univerziteta u Zenici izaberu prof. Bikića za rektora Univerziteta u Zenici. Zato je prof. Kozlić odlučio ništa ne prepustiti slučaju, pa je zajedno s kontraverznim tender biznismenom profesorom Suvadom Isakovićem (tajkunom kakanjske SDA, koga je podigao u te visine Mirsad Zaimović) kao aktuelnim predsjednikom Upravnog odbora Univerziteta u Zenici osmislio preko radne grupe koju je imenovalo njegovo ministarstvo i tekst budućih izmjena Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona. Što je sigurno, sigurno. U predloženom tekstu zakona se tako rektoru i prorektorima Univerziteta u Zenici oduzima pravo glasa u Senatu (prorektora ima ukupno 4), te političkim prekrajanjem sastava Senata Univerziteta s smanjivanjem postojećeg broja nepodobnih članova Senata koji misle svojom glavom, stvaraju uvjetii da Senat Univerziteta u Zenici po prvi put postane politički a ne akademski organ koji će raditi na ostvarenju samo jednog njihovog političkog cilja – ukloniti postojeće nepodobno rukovodstvo Univerziteta u Zenici i izabrati novo politički podobno rukovodstvo (rektora i prorektora) Univerziteta u Zenici. Da je to zacrtani scenarij slično onome što se desilo i na Univerzitetu u Tuzli gdje je kasnije morao reagirati čak i Ustavni sud BiH koji je proglasio po podnesenoj apelaciji neke odredbe tako donesenog Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona neustavnim (nastala je ozbiljna šteta), pokazuje sastav ove radne grupe, koju je imenovalo ministarstvo kojim upravlja ministar prof. Spahija Kozlić, a bez znanja ikoga od odgovornih lica sa Univerziteta u Zenici da se na bilo koji način uključi u rad te radne grupe. Resorno ministarstvo preko ove podobne radne grupe je već izradilo taj nacrt izmjena Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona koji sakrivaju od Univerziteta u Zenici i očiju javnosti, a kojeg nastoje u narednom periodu nečujno progurati na Skupštini Zeničko-dobojskog kantona. Da je sve to postalo providno pokazuje i sastav ove radne grupe koju predvodi dekan Pravnog fakulteta prof. Enes Bikić, a koji sebi i svojim političko-interesnim tutorima nastoji na ovaj način stvoriti neprirodan ambijent da on bude taj koji će biti izabran za novog rektora Univerziteta u Zenici. Umjesto da ova radna grupa radi na usklađivanju postojećeg Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona s Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju BiH, ona je i više nego odlučna da se bavi pisanjem takvih pravila koja ne postoje nigdje na svijetu samo da bi se preko tih pravila mogao izabrati rektora i prorektori po njihovoj mjeri i Univerzitet u Zenici staviti pod maksimalnu političku kontrolu. Hoće li u tome uspjeti, vrijeme će pokazati.

Na medijske natpise o visini honorara koje godišnje prima na Univerzitetu u Zenici prof. Pivić je prvo počeo obmanjivati javnost kako za njega nema u tome ništa sporno, te preko svog politički podobnog ministra prof. Kozlića zaduženog za visoko obrazovanje u Vladi ZDK započeo pravi političko-tužilački i inspekcijski progon nepodobnih i neposlušnih rukovodioca Univerziteta u Zenici smatrajući ih odgovornim za sve što je loše na Univerzitetu, a čemu je ovaj dvojac svojim neznanjem i štetnim djelovanjem upravo najviše i doprinioo. U njihove manipulatorske izjave možda bi neko dobro neupućen i mogao povjerovati kako su to časni i pošteni ljudi iz akademske zajednice, a da im postupci nisu sasvim suprotni i da se nisu u svemu tome otkrili mnogo ranije. Oni su ti koji sistemski i kontinuirano već duže od 2 godine rade na sistemskom urušavanju Univerziteta s svojom politizacijom i interesnim djelovanjem, a skreću pažnju na sve druge neposlušne s kojim se obračunavaju na najsvirepije načine. Za sve što oni loše urade krivi su im ti drugi koji im to javno kažu braneći autonomiju i svoju akademsku čast. Svima je jasno da je ovaj dvojac već odavno izgubio kompas i da je počeo kampanju za izbor gradonačelnika Zenice na pogrešan način, politizirajući sve, čak urušavajući i Univerzitet u Zenici koji s tim izbornim procesom nema nikakve veze.

Dokazan falsifikatori

U Zenici već duže vrijeme neki lokalni internet portali povezani s ovim ministarskim dvojcem Pivić-Kozlić po partijskoj i prijateljskoj liniji rade na sataniziranju svih neistomišljenika. pa i aktuelnog rukovodstva (rektora i prorektora) Univerziteta. Očigledno je da ti sitnošićarski partijski novinarčići ovom ministarskom dvojcu vraćaju svoje dugove za zapošljavanja u kantonalnim ustanovama i institutima na onim radnim mjestima koja su upravo za njih i bila izmišljena da bi se oni tamo mogli uhljebiti. O ovome ti novinarčići svjetskog glasa i njihovi propagandni portali gotovo ništa i ne govore (neki od njih su u javnosti takav status svjetskih novinara stekli kao dokazani falsifikatori koji su slike poznatih ličnosti stavljali u anketama ispred fiktivnih izjava ljudi s prostora BiH – npr. tako je jedan novinar u svom tekstu napisao izjavu koju mu je u anketi dao Dževad Aličić, a sliku iznad njegove izjave stavio od poznatog britanskog komičara Rickyja Gervaisa). A kako bi oni o tome i govorili kad su dokazani falsifikatori i kad s ovim dvojcem imaju takve talove protiv svih neistomišljenika, posebno u akademskoj zajednici i politici, držeći sve obične ljude u medijskom sljepilu, a predstavljajući sebe mjerom poštenja i pravde. Da li su oni zaista taj primjer vrijednosti i akademske elite ili su možda primjer političke i akademske erozije ili nečeg sasvim drugog, ocijenite sami. Pozadina njihovog djelovanja je svim slobodnoumnim ljudima postala već odavno jasna, politički ovladati svim i svačim, čak i Univerzitetom u Zenici po cijenu njegovog nestanka ako oni nisu ti koji se i tamo za sve pitaju. Na koji način bi oni vodili Univerzitet dovoljno je istražiti samo neke od primjera njihovog stranačkog i nezakonitog zapošljavanja koji su se desili u proteklom periodu na Pravnom fakultetu u Zenici. Nažalost takvi nam vode društvo i takvi nas tjeraju da svojom glavom mislimo drugačije od onoga što je za nas i našu djecu dobro. Takvi nas uništavaju kao društvo i takvi nam uništavaju obrazovanje. Takvi nas ubjeđuju da oni mogu sve i da im je sve dozvoljeno, pa i ono što nikom normalnom nikada ne bi palo na pamet. Apsurd je još veći što se oni u javnosti često prikazuju od strane podobnih falsifikatora koji vode pojedine portale i medije da su uzoriti, časni i pošteni akademski profesori. Ako ih oni tako lažno godinama i predstavljaju onda je to još gora poruka mladim ljudima da ostanu u BiH. Takvim treba zabraniti svako pojavljivanje ispred društvene i akademske zajednice. Takvi i njima slični sigurno ne pripadaju akademskoj zajednici!!!

Novasloboda.ba/TBT