mirnes basic 07 12
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

Vršilac dužnosti premijera Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić rekao je da će i ove godine u fokusu rada Vlade biti sektori zdravstva, privrede, poljoprivrede, socijalne i boračke zaštite.

Dodao je da je Vlada ZDK pripremila nacrt budžeta, a očekuje se da prijedlog budžeta bude usvojen do 31. marta, do kada je na snazi Odluka o privremenom finansiranju. Nacrt je planiran u iznosu od 393 miliona KM, što je na nivou rebalansiranog budžeta za 2020. godinu, kada su izdvojena značajna sredstva za jačanje zdravstva i smanjenje štete u privredi.

Naglasio je da se prema projekcijama Ministarstva finansija ZDK i Federalnog ministarstva finansija u 2021. očekuje pad prihoda u odnosu na prošlogodišnji plan za 17 posto. Zbog toga će se planirani prihodi morati umanjiti, ali će Vlada učiniti sve da sačuva likvidnost i izvršavanje svojih ustavnih i zakonskih obaveza.

– Pojedine stavke ćemo umanjiti, a neke povećati. Izdvajanja za boračku zaštitu povećali smo za dva miliona KM, shodno Uredbi o egzistencijalnoj naknadi za borce mlađe od 57 godina, a za dva miliona smo planirali i povećanje izdvajanja za socijalnu zaštitu, kako bismo mogli ispoštovati obaveze iz Zakona o hraniteljstvu FBiH – rekao je Bašić novinarima nakon sjednice Skupštine ZDK.

Naglasio je da su u odnosu na prošlu godinu planirana veća sredstva i za zdravstvo, dok će izdvajanja za privredu i poljoprivredu ostati na istom nivou.

– Nisu upitni ni kapitalni projekti koji se finansiraju iz namjenskih sredstava, a na nivou prošle godine će ostati i izdvajanja za cestovnu i vodnu infrastrukturu – rekao je premijer ZDK, naglasivši da će Vlada nastaviti mjere štednje i ukidanja svih troškova koji ne utiču na izvršavanje ustavnih i zakonskih obaveza.

Odgovarajući na pitanje vezano za imunizaciju stanovništva, premijer Bašić je istakao da podržava inicijativu u Parlamentu FBiH da se u saradnji s kantonalnim ministarstvima zdravstva krene u direktnu nabavku vakcina, ali je rekao da ne očekuje napredak s obzirom na ograničenja Zakona o javnim nabavkama.

– Svi mi očekujemo vakcine s nivoa države BiH. Što se tiče našeg kantona, uradili smo sve što je potrebno te izveli određene simulacije vakcinacije, tako da će ZDK, zahvaljujući prvenstveno Ministarstvu zdravstva i Kriznom štabu, spremno dočekati vakcine i izvršiti svoje obaveze kada ih dobijemo – zaključio je Bašić, prenosi Press služba ZDK.