C90B0A12 85F1 4E06 A7D7 C3050F56543E
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti
Kurbani 2021

Univerzitet u Sarajevu promovirao je danas 38 doktora nauka iz oblasti koje pripadaju grupacijama tehničkih, humanističkih, društvenih, medicinskih, prirodno-atematičkih i biotehničkih nauka.

Diplome su im uručene na svečanosti u Narodnom pozorištu, a uspješan nastavak karijere poželjeli su im rektor UNSA Rifat Škrijelj, prorektori i profesori.

Škrijelj je kazao da su naši doktori nauka temelj konkurentnosti BiH i imaju posebnu ulogu u procesu osmišljavanja naše budućnosti, te da je ovo u vremenu koje je pred nama, jedna od temeljnih životnih spoznaja koju ćemo zajedno širiti, budući da bh. društvu tek predstoji napor na stvaranju povoljnih uslova za razvoj nauke i naučno-istraživačkog rada.

– Mogu sa sigurnošću kazati da su ovi mladi ljudi osposobljeni i kompetentni, posjeduju znanja i vještine za obavljanje profesionalnih zadataka u budućnosti. Njihov odvažni korak da dobiju diplome na najstarijem i najvećem univerzitetu u BiH bio je veliki napor i odricanje i govori o tome da su odlučni ostati u BiH sa svojim porodicama – kazao je on.

Na čast doktora političkih nauka promovirana je ikandidatkinja Amela Kreho, koja smatra da su njen naučni i profesionalni angažmani usmjereni na popravljanju situacije u BiH, a ne samo na izražavanje zabrinutosti.

– Mi smo ljudi koji su dokazali da ne odustaju, pokazali smo da se može uspjeti uprkos a ne zahvaljujući okolnostima. Smatram da smo ljudi koji su dokazali da ne žele biti samo posmatrač svijeta, nego uistinu aktivni učesnik u njemu. Mi želimo i jesmo aktivni sudionik pozitivnih promjena. Što nas bude više, naša snaga će biti veća i zato sve pozivam da se udružimo u zajedničkoj misiji izgradnje bh. društva i države na temeljima znanja – naglasila je Kreho.

Stremeći ka društvu znanja, Univerzitet u Sarajevu danas je promovirao osam kandidata na čast doktora tehničkih nauka, po četiri kandidata na čast doktora medicinskih i islamskih nauka, tri kandidata na čast doktora ekonomskih nauka, po dva kandidata na čast doktora društvenih, lingvističkih, političkih, odgojnih, prehrambeno-tehnoloških i veterinarskih nauka, te po jednog kandidata na čast doktora književnohistorijskih, komunikoloških, socioloških, poljoprivrednih i upravnih nauka, doktora nauka u oblasti sporta i tjelesnog odgoja i doktora nauka socijalnog rada.

Fena