sa
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti
NER FIT

U prvih šest mjeseci ove godine u općini Hadžići ostvareni su prihodi od 8,6 miliona KM, što predstavlja 65,65 posto planiranih sredstava.

Arapska naselja

FIXGEHALT

Budžet za ovu godinu usvojen je u iznosu od 13,1 milion KM, a kako je na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća rekao Eldar Proha, pomoćnik općinskog načelnika za privredu, finansije i inspekcijski nadzor, za 2021. godinu mogao bi premašiti i 17 miliona KM. Kao jedan od glavnih razloga tome naveo je prodaju zemlje gdje se najvećim dijelom grade takozvana arapska naselja.

Samo u maju ove godine na sjednici Općinskog vijeća Hadžići većinom glasova usvojen je plan parcelacije stanbenih naselja „Tinohovo“,“ Češće“, „Lokve1“, „Olimpik 4“, „Brezovača“, „Mokrine“….

Građani negoduju

Zbog takve politike građani često negoduju, no većina u Općinskom vijeću je bez reakcije. Vlast u Hadžićima ima namjeru prodati i dio olimpijskog Igmana, ali je to za sada spriječeno sa viših nivoa, jer se područje Velikog polja nalazi u vodozaštitnoj zoni.

LIDER

Da posjetimo, prvobitno u javnoj raspravi Budžet je bio predložen u iznosu oko 12 miliona, pa je na sjednici Općinskog vijeća, prilikom usvajanja Nacrta Budžeta bio povećan na 13,1 , a sada su predviđanja da će dostići cifru od 17 miliona.