Portal 072info

Danas se obilježava Međunarodni dan toleracije

Generalna Skupština Ujedinjenih naroda je 1996. godine pozvala zemlje članice da ustanove Dan tolerancije u sladu s Deklaracijom o principima tolerancije koju su članice potpisale 16. novembra 1995. godine. To je dan koji nas podsjeća na poštovanje i uvažavanje drugačijih od nas. 

UNESCO je proglašenjem Međunarodnog dana tolerancije skrenuo pažnju na brojne međunarodne akte koji se tiču ljudskih prava, uključujući Konvenciju o građanskim i političkim pravima, Konvenciju o eliminaciji svih oblika diskriminacija žena, rasne diskriminacije, kao i Konvencija o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida, te brojne druge.

UNESCO je dao definiciju za toleranciju i ona glasi u cijelosti ovako: Tolerancija je poštovanje, prihvaćanje i uvažavanje bogatstva različitosti u svjetskim kulturama, forma izražavanja i način da budemo ljudi.

Tolerancija podrazumijeva volju i sposobnost prihvatiti i dopustiti različitost, bilo da se radi o razlikama u političkom uvjerenju, ili o vjerskim, rasnim ili spolnim razlikama.

Fena

Podijelite članak