Demant na navode ministra Isaka: Cjelokupna nekretnina u Vašem vlasništvu povezana sa nelegalnom gradnjom

Saopćenje gradske inspekcije

Arnel Isak
Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE


Povodom ponovnih istupa gosp. Arnela Isaka na društvenim mrežama na kojima isti iznosi mnoštvo neistina u vezi sa radom građevinske inspekcije Službe za inspekcijske poslove Grada Zenica, kao i neosnovano povezivanje imena gradonačelnika Fuada Kasumovića sa radom Službe za inspekcijske poslove Grada Zenica u ovom predmetu, radi pravovremenog i istinitog informisanja građane Zenice i cjelokupne javnosti, želimo istaći nekoliko činjenica.

Naime, izneseni navodi na društvenim mrežama ne odgovaraju istini i takvi navodi služe da se građani Zenice obmanu.

Iz razloga korektnosti od strane građevinske inspekcije prema gosp. Arnelu Isaku, koji je javna ličnost, a posjed imenovanog je predmetom inspekcijskog nadzora po službenoj dužnosti, sve iz razloga nelegalne gradnje gdje su predmeti prekršaja ograđeni sa četiri visoka zida sa kapijom kao u KPZ Zenica koji su, također, nelegalne građevine, odlučeno je da se imenovanom pošalje poziv i da bude prisutan inspekcijskom nadzoru i otvori zaključanu kapiju nelegalne građevine, te da se inspekcijski nadzor izvrši na civilizovan način kao što je na civilizovani način izvršen i inspekcijski nadzor nad subjektom nadzora JU „Kantonalna bolnica Zenica“.

Na znanje svim građanima Zenice, kao i vama gosp. Arnel Isak, niti jedna inspekcija bilo to Poreska, Gradska, Kantonalna ili Federalna nije uopće dužna da šalje pozive bilo kojem subjektu nadzora za vršenje inspekcijskog nadzora. Građevinska inspekcija želi samo da bude do krajnjih granica korektna prema Vama u ovom postupku.

Od strane građevinske inspekcije na adresu prebivališta gosp. Arnela Isaka dana 16.02.2022. godine upućen je poziv za inspekcijski nadzor koji je uredno zaprimljen, te je dana 22.02.2022. godine pokušano da se izvrši inspekcijski nadzor zbog nelegalne gradnje.

Dana 22.02.2022. godine kd strane građevinske inspekcije pokušano je da se izvrši inspekcijski nadzor, ali zbog okolnosti da se Arnel Isak nije pojavio u naznačeno vrijeme i na naznačenoj lokaciji, a nije nikoga ni opunomoćio da prisustvuje inspekcijskom nadzoru dok je istovremeno kapija bila zaključana, inspekcijski nadzor nije bilo moguće izvršiti.

Pitanje je onda gospodine Isaku kako su to od strane inspekcije uznemiravana vaša trudna supruga i maloljetno dijete, te navodi da su u zaštitu iste intervenisale komšije?

Ništa od vaših navoda nije tačno niti odgovara istini. Jedina istina je to kako je od strane vašeg Spahić Sulejmana pokušano da se isprovocira građevinska inspektorica i tako ujedno isprovocira i incident, ali je od strane prisutnih policajaca isti odmah udaljen.

Ponovo je od strane građevinske inspekcije, a sve zbog korektnosti, upućen poziv 03.03.2022. godine na adresu prebivališta, a dana 07.03.2022. godine na adresu vašeg ministarstva gdje ste zaposleni kao ministar.

Svim sredstvima je od strane gosp. Arnela Isaka pokušano da se navedeni pozivi ne zaprime, iako su oba ova poziva uredno uručena.

Naravno, odbijanje prijema poziva je bilo neuspješno od strane Arnela Isaka i pored prijetnji i pritisaka na zvanični protokol Vlade ZDK, kao i poštara koji je legalni dostavljač pošiljki.

Također, od strane Policijske uprave 1 Zenica ste obaviješteni o zakazanom terminu vršenju inspekcijskog nadzora za dan 15.03.2022. godine. 

Dana 15.03.2022. godine izvršen je inspekcijski nadzor na adresi prebivališta, iako se subjekat nadzora gosp. Arnel Isak nije pojavio na navedenoj lokaciji, te kako je kapija ponovo bila zaključana obavljen je inspekcijski nadzor u kapacitetu koji je tom prilikom bilo moguće izvršiti.

Nepobitna je činjenica da je ministar gosp. Arnel Isak inače prvi čovjek Prostornog uređenja i građevinarstva u Zeničko-dobojskom kantonu lice koje ne poštuje osnovne propise o građenju, te da je cjelokupna njegova nekretnina povezana sa nelegalnom gradnjom i svaki put predmet je legalizacije, ali poslije izvršenih nelegalnih gradnji i svaki put je prekršajno sankcionisan, a također i ovom prilikom.

Prvi put je ministar gosp. Arnel Isak zatečen u nelegalnoj gradnji svoga stambenog objekta dana 13.02.2020. godine, te je nakon inspekcijskog nadzora istog dana 13.02.2020. godine podnio zahtjev za legalizaciju zatečene nelegalne građevine.

Protiv istog je podnesen prekršajni nalog 10.03.2020. godine i isti je priznao krivicu.

Dana 22.04.2021. godine od strane Službe za urbanizam doneseno je rješenje kojim je legalizovan napred navedeni stambeni objekat.

Kako je ministar gosp. Arnel Isak znao da će se inspekcijski nadzor od strane građevinske inspekcije izvršiti dana 22.02.2022. godine (zidovi, pomoćni objekti, bazen). a odbio je da prisustvuje inspekcijskom nadzoru, isti je dana 21.02.2022. godine podnio zahtjev za legalizaciju na adresu Službe za urbanizam Grada Zenica.

Da bi javnost bila istinito informisana o neistinama ministra gosp. Arnela Isaka koje iznosi u medijima, pozivamo imenovanog da u toku inspekcijskog postupka koji se vodi protiv istog na civilizovan način pristupi ovom predmetu, odnosno da ne prijete službenicama na zvaničnom protokolu Vlade ZDK kao i svojoj sekretarici u Ministarstvu, te omogući da poštar obavlja svoja zakonom ovlaštenja u dostavljanju pisama, odnosno da dalje ne iznosi neistine u javnosti. U suprotnom biti ćemo primorani da javnosti omogućimo uvid u spis građevinske inspekcije o obimu koji je to zakonom dozvoljeno.

Na kraju, pozivamo ministra gosp. Arnela Isaka da uredno zaprima uredno dostavljena pismena, u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku i koristi sve zakonom propisane pravne lijekove, jer jedino tako legalno može zaštiti svoja individualna prava.