Dom zdravlja Zenica prima 24 radnika: Traže se doktori, med. sestre i tehničari, fizioterapeuti, spremačica

Dom zdravlja Zenica
Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

Javna ustanova “Dom zdravlja Zenica” raspisala je oglas za prijem 24 radnika i to četiri radnika na neodređeno i 20 radnika na određeno vrijeme. Kandidati moraju ispunjavati opće uslove i to da su državljani BiH, te da su psihički i fizički sposobni za obavljanje poslova za radno mjesto za koje se prijavljuju.

Konkursom je predviđen prijem specijaliste porodične medicine ili doktor medicine u Službi za porodičnu medicinu sa edukacionim centrom i to dva izvršioca u trajanju od jedne godine, sa probnim radom u trajanju od tri mjeseca. Specijalista porodične medicine radit će u Ambulantama porodične medicine u sastavu Službe za porodičnu medicinu sa edukacionim centrom i obavljat će poslove propisane u Sistematizaciji radnih mjesta u JU „Dom zdravlja” Zenica. Iznos osnovne plaće iznosi 2.584 KM. Doktor medicine radit će u Ambulantama porodične medicine u sastavu Službe za porodičnu medicinu sa edukacionim centrom i obavljat će poslove propisane u Sistematizaciji radnih mjesta u JU „Dom zdravlja” Zenica. Iznos osnovne plače: 2.153,20 KM.

Oglasom se traži i Specijalista urgentne medicine, porodične medicine, interne medicine, pedijatrije, opće hirurgije, anestezije i reanimatologije ili doktor medicine u Službi za hitnu medicinsku pomoć — 1 izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, sa probnim radom u trajanju od tri mjeseca. Specijalista doktor medicine radit će u Službi hitne medicinske pomoći i obavljat će poslove propisane u Sistematizaciji radnih mjesta u JU „Dom zdravlja” Zenica. Iznos osnovne plače: 2.584 KM. Doktor medicine radit će u Službi hitne medicinske pomoći i obavljat će poslove propisane u Sistematizaciji radnih mjesta u JU „Dom zdravlja” Zenica. Iznos osnovne plaće: 2.153 KM.

Konkursom se traži i Specijalista urgentne medicine, porodične medicine, interne medicine, pedijatrije, opće hirurgije, anestezije i reanimatologije ili doktor medicine u Službi za hitnu medicinsku pomoć — 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka specijalizantice na rad dr. Z. P. sa završenom specijalizacijom iz urgentne medicine, sa probnim radom u trajanju od 3 mjeseca. Specijalista doktor medicine radit će u Službi hitne medicinske pomoći i obavljat će poslove propisane u Sistematizaciji radnih mjesta u JU „Dom zdravlja” Zenica. Iznos osnovne plaće 2.584 KM. Doktor medicine radit će u Službi hitne medicinske pomoći i obavljat će poslove propisane u Sistematizaciji radnih mjesta u JU „Dom zdravlja” Zenica. Iznos osnovne plaće: 2.153 KM.

Javnim oglasom “Dom zdravlja” traži i doktora stomatologije u Službi za zubozdravstvenu zaštitu — 3 izvršioca na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, sa probnim radom u trajanju od 3 mjeseca. Doktor stomatologije radit će u Službi za zubozdravstvenu zaštitu i obavljat će poslove propisane u Sistematizaciji radnih mjesta u JU „Dom zdravlja” Zenica. Iznos osnovne plaće: 2.153,20 KM.

Oglasom se traži i VSS/VŠ med. sestra u Službi za zdravstvenu zaštitu djece — 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, sa probnim radom u trajanju od 3 mjeseca. VSS/ VŠ med. sestra radit će u Službi za zdravstvenu zaštitu djece i obavljat će poslove propisane u Sistematizaciji radnih mjesta u JU „Dom zdravlja” Zenica. Iznos osnovne plaće: 1.364,00 KM.

Također, potrebna je i Medicinska sestra/tehničar u Službi za porodičnu medicinu sa edukacionim centrom — 4 izvršioca na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, sa probnim radom u trajanju od 1 mjeseca. Medicinska sestra/tehničar radit će u Ambulantama porodične medicine i obavljat će poslove propisane u Sistematizaciji radnih mjesta u JU „Dom zdravlja” Zenica. Iznos osnovne plaće: 1.100 KM.

Oglasom se traži i Medicinska sestra/tehničar u Službi za zdravstvenu zaštitu djece — 3 izvršioca na neodređeno vrijeme, sa probnim radom u trajanju od 1 mjeseca. Medicinska sestra/tehničar radit će u Službi za zdravstvenu zaštitu djece i obavljat će poslove propisane u Sistematizaciji radnih mjesta u JU „Dom zdravlja” Zenica. Iznos osnovne plaće: 1.100 KM.

Traži se i Fizioterapeutski tehničar u Centru za fizikalnu rehabilitaciju određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, sa probnim radom u trajanju od 1 mjeseca. Fizitoerapeutski tehničar radit će u Centru za fizikalnu rehabilitaciju i obavljat će poslove propisane u Sistematizaciji radnih mjesta u JU „Dom zdravlja” Zenica. Iznos osnovne plaće 1.100 KM.

Medicinska sestra/ tehničar u Centru za fizikalnu rehabilitaciju — 1 izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, sa probnim radom u trajanju od 1 mjeseca. Medicinska sestra/tehničar tehničar radit će u Centru za fizikalnu rehabilitaciju i obavljat će poslove propisane u Sistematizaciji radnih mjesta u JU „Dom zdravlja” Zenica. Iznos osnovne plaće 1.100 KM.

Medicinska sestra/ tehničar u Centru za mentalnu rehabilitaciju — 2 izvršioca na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, sa probnim radom u trajanju od 1 mjeseca. Medicinska sestra/tehničar tehničar radit će u Centru za mentalnu rehabilitaciju i obavljat će poslove propisane u Sistematizaciji radnih mjesta u JU „Dom zdravlja” Zenica. Iznos osnovne plaće: 1.100 KM.

Oglasom se još traži i Spremačica u Tehničkom odsjeku — 5 izvršioca na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, sa probnim radom u trajanju od 1 mjeseca.S premačica će raditi u Tehničkom odsjeku i obavljat će poslove propisane u Sistematizaciji radnih. Iznos osnovne plaće: 596 KM.

Prijave na javni oglas sa kopijom tražene dokumentacije podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa, sa kratkom biografijom, adresom, e -mail adresom i kontakt telefonom kandidata, preporučeno putem pošte ili na protokol JU „Dom zdravlja” Zenica, na adresu: JAVNA USTANOVA „DOM ZDRAVLJA” ZENICA, Ul. fra Ivana Jukića br. 2, ZENICA, sa naznakom — Prijava na Javni oglas na radno mjesto pod rednim brojem – NE OTVARAJ!