Dom zdravlja Zenica
AUTOR: P.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Izdvojeno / Vijesti

Obzirom na ponovno pogoršanje epidemiološke situacije, molimo građanstvo da se pridržava sljedećih mjera i preporuka, koje nalaže Dom zdravlja Zenica:

– Obzirom na epidemiološku situaciju i mogući prenos bolesti bliskim kontaktom pridržavati se stroge mjere fizičkog distanciranja, održavati fizički razmak od drugih lica minimalno dva metra. Izbjegavati bliski kontakt i na otvorenom prostoru u razmaku od najmanje 1.5 metar.

– Ruke prati često sa toplom vodom i sapunom, nakon toga i dezinficijensom koji se preporučuje za ruke i koji se utrljava u dlanove. Ruke prati obavezno nakon ispuhavanja nosa, dodirivanja maske, kihanja ili kašljanja. Najefikasnija sredstva za dezinfekciju su ona koja sadrže 70 % alkohola.

– Koristiti masku u javnosti u zatvorenom i otvorenom prostoru. Maskom se pokrivaju nos i usta, a pričvršćuje se ispod brade. Masku ne dodirivati rukama nakon stavljanja.

– Ukoliko imate simptome respiratornog infekta, poput kašlja, povišene tjelesne temperature, otežanog disanja, kao i gubitak osjeta ukusa ili mirisa javiti se telefonski porodičnom ljekaru ili COVID pozivnom centru i sačekati dalje upute.

– Redovno provjetravati prostore u kojima se boravi. Ne boraviti u prostorijama koje se ne provjetravaju.

– Obaveza stanara, upravitelja stambenih zgrada i poslodavaca je redovno dezinficiranje svih zajedničkih površina, liftova i drugih zajedničkih prostorija.

– Prostori gdje su dozvoljena ograničena okupljanja, organizatori su obavezni da ih redovno provjetravaju i ne dozvole prisustvo više ljudi od dopuštenog.

– Smanjiti fizički kontakt među uposlenicima gdje je moguće isti zabraniti.

– Izbjegavati javna okupljanja i grupisanja.

– Tokom poslovnih sastanaka obezbijediti fizički razmak i obezbijediti dezinfekciona sredstva.

– Zabraniti dolazak na posao licima sa povišenom temperaturom, disajnim smetnjama poput kašlja i kratkog daha.

Naše preporuke za Krizni štab ZDK:

– Ograničiti broj ljudi u tržnim centrima, trgovinama i drugim objektima.
-Pojačati dnevno čišćenje i dezinfekciju zatvorenih objekata.

– Postaviti dezinficijens za ruke.
– Obustaviti održavanje svadbenih i drugih svečanosti.

– Ograničiti radno vrijeme ugostiteljskih objekata od 8-20 h.
– Ograničiti radno vrijeme pekarama i trgovinama kruhom.

– Sportska natjecanja bez gledalaca.
– Obustaviti ili ograničiti održavanje svih amatersko kulturnih predstava.

Služba za higijenu i epidemiologiju
JU Dom zdravlja Zenica