Duvnjak: Regulisan status stručnjaka iz hortikulture i pejzažne arhitekture

jasmin duvnjak decembar2019

Zakon o dopuni Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini Federacije BiH stupit će na snagu narednog dana od objave u Službenim novinama Federacije BiH, što će značiti da će stručnjaci iz oblasti hortikulture i pejzažne arhitekture, koji obavljaju stručne poslove planiranja prostora i građenja, imati pravo na polaganje stručnog ispita.

Postojećim zakonskim rješenjem nije regulirano pitanje polaganja stručnog ispita za bakalaureate regionalnog i prostomog planiranja koji svoja stručna zvanja i zanimanja stiču na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u skladu sa studijskim programom iz prostomog planiranja koji je započet od 2005. godine na osnovu verificiranih nastavnih planova i programa.

– Ovom dopunom Zakona omogućeno je polaganje stručnog ispita za osobe akademskog nivoa bečler i master, iz oblasti hortikulture i pejzažne arhitekture. To dovodi do izjednačavanja prava navedenih kandidata sa ostalim kandidatima iz drugih struka preciznije definiranih u zakonu, a istovremeno oblast planiranja podižemo na jedan viši nivo – rekao je šef Kluba Bošnjaka u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Jasmin Duvnjak, koji je s poslanikom Predstavničkog doma Adnanom Efendićem supredlagač navedenog zakonskog rješenja.

Njegovo stupanje na snagu danas je omogućeno nakon što je usvojen u Domu naroda, a ranije Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Do sada su, kako kaže, stručne osobe hortikulturne i pejzažne struke imali ograničenu mogućnost djelovanja i marginalizovani su bili u stručnom i privrednom smislu.

– To je ispravljeno sada kada smo zakonski definisali stručnjake koji obavljaju stručne poslove planiranja prostora i građenja koji moraju imati položen stručni ispit. Do danas je ovo bio još jedan primjer neusklađenosti stručnih zvanja i profila koji se školuju na našim fakultetima s regulativom koja definiše njihovu poziciju na stvarnom tržištu rada – poručio je Duvnjak.