Erik Larson: Borac protiv korupcije

e 3

Viši savjetnik u Uredu za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo Erik Larson (Eric) postao je počasni građanin Sarajeva.

Povelja mu je uručena zbog izuzetnog doprinosa u prevenciji i borbi protiv korupcije, nesebičnog zalaganja u provođenju i nadogradnji antikorupcijskog sistema u KS te razvijanju međunarodnih odnosa na načelima solidarnosti i demokratičnosti.

Bivši američki tužilac Larson stigao je u Sarajevo sredinom prošle godine, a za ovaj vrlo kratki period postavio je Kanton na pravi put, tačnije put beskrupulozne borbe protiv korupcije. Bitno je to istaći jer je mišljenje većine predstavnika međunarodne zajednice u BiH da je upravo korupcija rak-rana bh. društva.

Ured za borbu protiv korupcije KS postao je respektabilna institucija i može služiti kao primjer brojnim lokalnim zajednicama, ali i drugim nivoima vlasti.

Larson je u diplomatskoj službi od 2003. godine, a ranije je bio angažiran u BiH, gdje je radio kao međunarodni tužilac u Specijalnom odjelu za ratne zločine i Specijalnom odjelu za organizirani kriminal i korupciju Tužilaštva BiH. Radio je i u Odjelu za borbu protiv kriminala i korupcije Ureda visokog predstavnika.