AUTOR: P.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti
Stacionarni radari
 • M-17 Donja Vraca (općina Zenica)
 • M-17 Brankovići (općina Žepče)
 • M-17 Misurići (općina Maglaj)
 • M-17 Šije (općina Tešanj)
 • M-17 Pečuj (općina Zenica)
 • M-4 Žabljak (općina Usora)
Nestacionarni radari
 • PS CENTAR
 • Najavljene radarske kontrole za 30. 12. 2020. -PS CENTAR

  10:00 do 12:00 sati A-1, tunel 1.Mart iz pravca Zenice
  16:30 do 18:30 sati A-1, tunel 1.Mart iz pravca Kaknja
  21:00 do 24:00 sati Hece
 • PS TEŠANJ
 • Najavljene radarske kontrole za 30. 12. 2020. -PS TEŠANJ
  08:00 do 14:30 sati Krndija
  16:00 do 21:00 sati Šije
  22:00 do 24:00 sati Mravići
 • PS MAGLAJ
 • Najavljene radarske kontrole za 30. 12. 2020. -PS MAGLAJ
  08:00 do 14:30 sati Poljice (Kameni zamak)
  16:00 do 21:00 sati Maglaj (uže gradsko jezgro)
  22:00 do 24:00 sati Misurići.
 • PS ŽEPČE
 • M-17 Najavljene radarske kontrole za 30. 12. 2020. -PS ŽEPČE

  08:00 do 14:00 sati uže gradsko jezgro
  16:00 do 21:00 sati Tatarbudžak
  22:00 do 24:00 sati Goliješnica BP Sliško