Federalni inspektori izdali 17.002 rješenja o izolaciji

Federalna uprava za inspekcijske poslove nastavlja intenzivno provoditi mjere radi suzbijanja širenja koronavirusa u Federaciji. Direktor Anis Ajdinović kazao nam je da je od nedjelje, 15. marta, po donošenju odluke o obaveznom sanitarnom nadzoru svih državljana BiH, FUZIP rasporedio inspektore iz svih 10 inspektorata na granične prijelaze, gdje trenutno 86 federalnih inspektorica i inspektora u tri smjene vrši 24-satnu sanitarnu kontrolu putnika pri ulasku u Federaciju BiH.  

Granični prijelazi

Zaključno sa 24. martom, federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima u FBiH izdali su ukupno 17.002 rješenja o izolaciji na period od 14 dana.  

– Nadzorima i mjerama je, prema do sada dostupnim podacima, obuhvaćeno i ukupno 1.570 državljana BiH sa prebivalištem u RS koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza u FBiH te su podaci dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske na daljnje postupanje. Isto vrijedi i za 157 državljana BiH sa prebivalištem na području Brčko distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko distrikta.

– Danas istječu mjere iz 90 rješenja o izolaciji koja su izdali federalni inspektori te 350 rješenja izdatih od kantonalnih sanitarnih inspektora na GP Aerodrom Tuzla, čime za ukupno 440 osoba prestaje period obavezne izolacije u trajanju od 14 dana – kaže Ajdinović.

Kantonalni policijski organi svakodnevno vrše kontrole osoba kojima su federalni sanitarni inspektori izdali rješenja o izolaciji te je, u tom smislu, Federalnoj upravi za inspekcijske poslove do sada dostavljeno ukupno 212 zbirnih službenih zabilješki o nepoštivanju izrečenih mjera, na ime većeg broja osoba. U ovom trenutku, kaže Ajdinović, “možemo potvrditi da će protiv 55 osoba biti pokrenuti prekršajni postupci“.

Što se tiče kontrole formiranja i kretanja cijena u FBiH, dežurni tim federalnog tržišnog inspektorata je u proteklom periodu, po prijavama građana, izvršio 73 redovna i 70 kontrolnih inspekcijskih nadzora u apotekama i drugim prodajnim objektima, u okviru kojih su izrečena ukupno 73 prekršajna naloga u iznosu od 156.450 KM.

Maksimalni napori

– Kod 70 subjekata nadzora nisu utvrđene nepravilnosti u poslovanju, odnosno utvrđeno je da prijave građana nisu bile utemeljene. Ovim putem želim zahvaliti našim inspektoricama i inspektorima koji ulažu maksimalne napore 24 sata dnevno na prvoj liniji odbrane protiv širenja pandemije. Zahvaljujem i kantonalnim policijskim i inspekcijskim organima, Graničnoj policiji BiH, Federalnoj upravi civilne zaštite i svim drugim organima i institucijama s kojima blisko sarađujemo na suzbijanju širenja pandemije i zaštiti zdravlja stanovništva BiH – kazao je direktor Anis Ajdinović. 

Avaz