AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

Sto miliona maraka Vlada Federacije BiH krajem prošle godine uložila je u formiranje Garancijskog fonda za pomoć privrednicima, a pri Razvojnoj banci FBiH. U to vrijeme iz Vlade FBiH hvalili su se da je garantni potencijal tog fonda peterostruko veći, odnosno da iznosi 500 miliona KM.
Brojni uvjeti

Otad pa do danas usluge Garancijskog fonda iskoristio je mali broj bh. privrednika, a zbog komplicirane procedure i brojnih uvjeta. Stoga se s pravom privrednici pitaju je li Vlada FBiH mogla spomenutih 100 miliona KM na drugačiji način iskoristiti kako bi pomogla preduzećima koja su pogođena posljedicama pandemije koronavirusa.

Predsjednik Uprave Razvojne banke Federacije BiH Semir Fejzić za „Avaz“ je kazao da postoji pogrešno tumačenje postojanja Garancijskog fonda.

– Mnogi privrednici su pomislili da se radi o tome da Razvojna banka daje neke kredite, međutim, to nije tako. Razvojna banka izdaje samo garancije za kredite koje privrednici mogu dogovoriti kod 11 komercijalnih banaka na području FBiH – pojasnio je Fejzić.

Dodao je da su uredbom Vlade FBiH postavljeni određeni uvjeti koje privrednici moraju ispunjavati, a kako bi dobili garanciju.

Postavljeni limiti

– Brojna su ograničenja prema privrednim društvima koja treba mijenjati i korigirati, tačnije olabaviti. Isključena je u potpunosti trgovina kao djelatnost. To se mora popraviti, mora se uvesti i kategorija investicionih kredita koji će ići i do deset godina. Postavljeni su limiti prema broju zaposlenih, pa kompanija za 10 zaposlenih može dobiti 100.000 KM kredita, iako ima višemilionski promet.

Samim tim te kompanije ne žele da učestvuju u ovom programu. Ima ograničenje da kompanija mora imati pad prihoda minimalno 20 posto, a kako bi uopće mogla tražiti kredit. Ovo ograničenje je neophodno izbrisati. Dakle, kumulativno preduzeće treba ispuniti pet-šest uvjeta, a takvo preduzeće je teško naći – naglasio je Fejzić.

Zarobljeno 100 miliona KM

Direktor Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović za „Avaz“ je kazao da imamo 100 miliona KM koji su zarobljeni i nisu dostupni privrednicima.

– Garancijski fond je loše implementiran, vidni su problemi i to treba otkloniti. Ovo ide klasično preko komercijalnih banaka i kamate su komercijalne. Glavna greška je u postavljenim uvjetima. Firme su mogle lakše dobiti grant sredstva nego ova. Ovako mi imamo garantni potencijal koji iznosi 500 miliona KM, a plasirano je 35 miliona KM. Tražili smo da se relaksiraju kriteriji, ali nismo dobili odgovor – istakao je Smailbegović.

Plasirano tek 35 miliona KM

– Imamo operativan fond i po njegovom osnovu komercijalne banke su plasirale 35 miliona KM. Po osnovu tih kredita, izdato je 50 posto garancija. Najzastupljenije su kompanije koje se bave izvozom i velika preduzeća koja su bolje podnijela pandemiju. U posljednje vrijeme se pojavljuju mala i srednja preduzeća – istakao je Fejzić.