Grad Zenica nije solidarno odgovoran za porezni dug „Zenicatransa“

23334935 6C33 4833 B536 2AA4BAEB8E80
Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE
MARKETING

Grad Zenica je Rješenjima Kantonalnog poreznog ureda Zenica potpuno neosnovano proglašen sudužnikom i solidarno odgovornim za nastali porezni dug Javnog komunalnog preduzeća “Zenicatrans – prevoz putnika” d.d. Zenica iz Zenice u ukupnom iznosu od 4.784.956,00 KM.

Odluka je to Federalnog ministarstva finansija po žalbi Grada Zenica, a koja se izvjesno vrijeme, iz nepoznatih razloga, čuvala u ladicama Kantonalnog poreznog ureda Zenica posebno u vremenu kada je ovo Rješenje bilo itekako važan dokument za pravni proces koji se vodi u Tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona.

Naime, nakon urgencije koju je Gradsko pravobranilaštvo dostavilo Kantonalnom poreznom uredu Zenica za dostavu Rješenja Federalnog ministarstva finansija donesenog po žalbi na Rješenje Kantonalnog poreznog ureda Zenica od 30.12.2020. godine, Kantonalni porezni ured Zenica je dostavio Gradskoj upravi Zenica Rješenje tek 13.12.2021. godine iako je isto Federalno ministarstvo finansija otpremilo 26.11.2021. godine, što se vidi iz dokumenata u prilogu.

S ciljem potpunijeg informisanja javnosti u vezi sa ovim, ukazujemo na sljedeće:

-Rješenjem Kantonalnog poreznog ureda Zenuca od 30.1.2020. godine utvrđena je solidarna i pojedinačna odgovornost Grada Zenica – Gradonačelnika Grada Zenice, zbog neizmirenih obaveza poreznog obveznika – dužnika Javno komunalno preduzeće “Zenicatrans – prevoz putnika” d.d. Zenica iz Zenice u ukupnom iznosu od 4.784.956,00 KM. Protiv tog Rješenja Gradonačelnik Grada Zenica i Gradsko pravobranilaštvo izjavili su žalbu Federalnom ministarstvu finansija. Postupajući po toj žalbi, Federalno ministarstvo finansija poništilo je citirano Rješenje Kantonalnog poreznog ureda Zenica i predmet vratilo na ponovni postupka, Rješenjem od 29.9.2020. godine. 

-U ponovnom postupku Kantonalni porezni ured Zenica donio je istovjetno Rješenje, odnosno ponovo utvrdio solidarnu i pojedinačnu odgovornost Grada Zenica i Gradonačelnika Zenice za porezne obaveze Javnog komunalnog preduzeća “Zenicatrans – prevoz putnika” d.d. Zenica. To Rješenje dostavljeno je u Gradsku upravu Zenica 30.12.2020. godine.

-I protiv tog Rješenja Gradsko pravobranilaštvo i Gradonačelnik Grada Zenice izjavili su žalbu koja je dostavljena Federalnom ministarstvu finansija u roku od osam dana. Nakon više urgencija upućenih Federalnom ministarstvu finansija za rješavanje po izjavljenoj žalbi, i saznanja da je Federalno ministarstvo finansija odlučilo o istoj, na upit Gradske uprave Zenica o statusu žalbe, upućen 29.11.2021. godine, Gradu Zenica je dostavljena Informacija da je to Ministarstvo 15.11.2021. godine donijelo Rješenje, a koje je nakon urgencije Gradskog pravobranilaštva prema Kantonalnom poreznom uredu Zenica u Gradsku upravu Zenica konačno dostavljeno 13.12.2021. godine. U obrazloženju tog Rješenja Ministarstva, između ostalog, navedeno je i sljedeće:

“Cijeneći zakonitost i pravilnost postupka koji je predhodio donošenju pobijanog rješenja, ovaj organ konstatuje da prvostepeni organ u postupku provedbe drugostepenog rješenja, broj: 03-12-2-252/20 Š.M. od 29.09.2020. godine, u kojem su jasno i precizno iznesene upute u pogledu razjašnjenja odlučnih činjenica za utvrđivanje solidarne i pojedinačne odgovornosti Grada Zenica-gradonačelnika Grada Zenica za neizmirene porezne obveze poreznog obveznika-JKP “Zenicatrans-prevoz putnika” d.d. Zenica, nije slijedio date upute, odnosno nije vodio računa o pravilima upravnog postupka, jer ponovo nije suštinski utvrdio razloge zbog kojih se utvrđuje solidarna i pojedinačna odgovornost Grada Zenica-gradonačelnika Grada Zenica, ovdje žalitelja, na koji način je povrijedio odredbe člana 239. stav 2. Zakona o upravnom postupku, budući da je u ponovnom postupku prvostepeni organ vezan uputama iz obrazloženja drugostepenog organa što je spriječilo ovaj organ ponovo da pravno cijeni i ocijeni zakonitost i pravilnost prvostepenog postupka.”

“Ovaj organ izneseno stajalište prvostepenog organa, da dokazi koje posjeduje dovoljno dokazuju da je izvršen nezakoniti prijenos nekretnina te da je zakonito dosenena odluka o solidarnoj i pojedinačnoj odgovornosti, ocjenjuje kao nedopustivim i neprimjerenim. Navedeno iz razloga što u ovoj stvari prvostepeni organ utvrđuje da nekretnina koja je predmetom prijenosa predstavlja najvredniju nekretninu, što upućuje da porezni obveznik raspolaže i drugom imovinom, koja je u vlasništvu i koja je mogla se koristiti u svrhu naplate duga.” 

Iz naprijed date hronologije postupanja Kantonalnog poreznog ureda Zenica, kao prvostepenog organa i Federalnog ministarstva finansija kao drugostepenog organa, očigledno je da je za donošenje Rješenja kojim je utvrđena solidarna i pojedinačna odgovornost Gradu Zenica za obaveze JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ trebalo mnogo manje vremena, odnosno da su ta Rješenja donesena u kratkim rokovima, a da su kod Rješenja po žalbama Gradskog pravobranilaštva i Gradonačelnika Grada Zenica ti rokovi bili mnogo duži. Tako je Federalno ministarstvo finansija po prvoj žalbi Gradskog pravobranilaštva i Gradonačelnika na Rješenje Kantonalnog poreznog ureda Zenica dostavljenoj u februaru 2020. godine riješeno krajem septembra 2020. godine, a po žalbi na drugo Rješenje dostavljenoj 7.1.2021. godine odlučilo 15.11.2021. godine, odnosno gotovo cijelu godinu dana. 

Rješenjima Federalnog ministarstva finansija poništena su oba navedena Rješenja Kantonalnog poreznog ureda Zenica zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnih propisa, čime je potvrđeno da je Grad Zenica potpuno neosnovano proglašen sudužnikom i solidarno odgovornim za nastali porezni dug JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“. Ostaje nejasno zašto su žalbe Grada Zenica toliko dugo zadržavane u ladicama Federalnog ministarstva finansija, a još je simptomatičnije zadržavanje Rješenja po žalbama u ladicama Kantonalnog poreznog ureda Zenica.

Informacija o statusu Žalbe – Federalno ministarstvo finansija

Rješenje Federalnog ministarstva finansija – Porezna uprava FBiH