Portal 072info

Građani FBiH otplaćuju čak 5,4 milijarde KM

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Krediti, kao najveća stavka aktive banaka u Federaciji BiH, u 2014. zabilježili su rast od 2,9 posto ili 318 miliona KM i na kraju godine iznosili su 11,2 milijarde KM.

Krediti stanovništvu iznose 5,4 milijarde KM i zabilježili su rast od pet posto ili 253 miliona KM s učešćem od 48,8 posto u ukupnim kreditima. Krediti pravnim osobama iznose 5,8 milijardi KM i na istom su nivou kao i na kraju 2013., s učešćem od 51,2 posto.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Nekvalitetni krediti

Podatak je to Agencije za bankarstvo Federacije BiH (FBA), iz koje ističu da su indikatori kvaliteta kredita prvi put poslije dužeg perioda, na kraju 2014. poboljšani u odnosu na kraj 2013., što se posebno odrazilo na sektor pravnih osoba.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Prodaja dijela kreditnog portfolija (nekvalitetnih kredita) kod jedne banke i trajni otpis imali su pozitivan efekt na koeficijent učešća nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima, koji je sa 14,6 posto, koliko je iznosio na kraju 2013. godine, smanjen na 13,9 posto 31. decembra 2014. godine, navode iz FBA-a.

No, učešće nekvalitetnih kredita pravnim osobama u odnosu na ukupne kredite ovom sektoru i dalje je zabrinjavajuće visok i iznosi 17,9 posto, a učešće nekvalitetnih kredita stanovništva u odnosu na ukupne kredite plasirane građanima iznosi 9,7 posto.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Lošija otplata

Navedeno je rezultat stanja u realnom sektoru i djelovanja ekonomske krize na privredu i ukupnu ekonomiju BiH, zbog čega kreditni portfolio pravnih osoba ima znatno lošiji kvalitet od sektora stanovništva, smatraju u Agenciji za bankarstvo FBiH.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Štedni depoziti, kao najznačajniji i najveći segment depozitnog i finansijskog potencijala banaka, zadržali su pozitivan trend rasta i na kraju 2014. godine iznosili su 6,7 milijardi KM, što je za 7,9 posto ili 491 milion KM više nego na kraju 2013.

Štedni depoziti, u odnosu na kraj 2008. godine, kada su iznosili četiri milijarde KM, u proteklom periodu povećani su za 67,5 posto ili 2,7 milijardi KM.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Nema sumnji na finansiranje terorističkih aktivnosti

Analizirajući prošlogodišnje upravljanje rizikom od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u bankama na području Federacije BiH, u Agenciji za bankarstvo ovog entiteta navode da su banke u izvještajima 50 transfera označile sumnjivim i svi se odnose na pranje novca. Nije bilo izviještenih transfera zbog sumnji na finansiranje terorističkih aktivnosti.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME
Podijelite članak
REKLAMA
KRAJ REKLAME
REKLAMA
KRAJ REKLAME