Gradsko vijeće Zenica – Smanjene administrativne takse za građane

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama kojim se predviđa smanjenje komunalnih taksi za II grupu pravnih lica “Proizvod i promet nafte i naftnih derivata” nije usvojen na jučer održanoj 33. sjednici Gradskog vijeća Zenica.

Nakon što je povećanje komunalnih taksi izazvalo negodavanje pravnih lica koja se bave proizvodnjom i prometom naftom i naftnim derivatima, Udruženje “Naftni komitet u Bosni i Hercegovini” podnijelo je inicijativu za smanjenje komunalnih taksi za ova pravna lica.

Inicijativom se traže sljedeće visine komunalnih taksi za ekstra zonu – 4.000 KM, prvu zonu – 3.200 KM, drugu zonu 2.400 KM, a treću 1.600 KM.

Prema važećoj Odluci o komunalnim taksama visine komunalnih taksi su sljedeće ekstra zona – 80.000 KM, prva zona – 64.000 KM, druga zona 48.000 KM i treća 32.000 KM.

Formiranje cijena je slobodno. Ovo nije odluka koju je predložila ni Gradska uprava, niti Gradonačelnik. Prijedlog za povećanje komunalnih taksi za pravna lica koja se bave proizvodnjom i prometom naftom i naftnim derivatima je došao od jednog vijećnika Gradskog vijeća. Odluke o izmjenama i dopunama pojedinih odluka usvaja ili ne usvaja Gradsko vijeće“, istakao je Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice.

Gradski vijećnici podržali su Prijedlog Odluke o dodjeli građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Zenica licima izabranim u projektu oporavka od poplava i klizišta iz maja i avgusta 2014. godine.

Grad Zenica dodijelit će građevinsko zemljište za pet domaćinstava izabranih u Programu za oporavak od poplava – stambeno zbrinjavanje u FBiH, kojeg provode “UNDP” i “Arbeiter Samariter Bund”, a čiji je cilj stambeno zbrinjavanje lica pogođenih prirodnim nesrećama poplava i klizišta iz maja i avgusta 2014. godine.  

Također usvojen je Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “Trg Alije Izetbegovića”.

Razlozi za donošenje Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “Trg Alije Izetbegovića” proizašli su iz iskazanih potreba za prostornim uređenjem i definisanjem centralne gradske zone.

Vijećnici su usvojili i Odluku o gradskim administrativnim taksama kojom je predviđeno znatno smanjenje taksi koje plaćaju građani.   

Na ovoj sjednici razmatrani su i prijedlozi mogućih rješenja iz osnova javno-privatnog partnerstva u Privrednom društvu “Komgrad-Ze” d.o.o. Zenica.

Vijećnicima su predstavljene pravne mogućnosti izlaska iz javno-privatnog partnerstva koje je osnovano 2011. godine. 

Usvojen je zaključak kojim Gradsko vijeće zadužuje predsjednike klubova vijećnika u Gradskom vijeću Zenica ili lice koje svaki klub ovlasti da zajedno sa članovima Pravnog savjeta Gradonačelnika i predstavnicima Privrednog društva “Komgrad-Ze” d.o.o. Zenica i “Almy Transport” d.o.o. Zenica utvrde rješenje o daljim međusobnim odnosima Grada Zenice i PD “Komgrad-Ze” d.o.o. Zenica.

Na kraju sjednice vijećnici su upoznati o stanju naplate potraživanja po osnovu naknade za gradsko građevinsko zemljište i komunalne naknade. Prema rekapitulaciji koju je pripremilo Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada “Zenica” d.o.o. Zenica potraživanja Grada Zenica za period 1996.-31.12.2018. godine po osnovu KGZ-a iznose oko devet miliona KM, dok su potraživanja po osnovu komunalne naknade oko četiri miliona KM. Najveći dužnici su RMU Zenica i Željezara Zenica.