Guverner Centralne banke BiH: Fiskalni agent države misli na građane

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) danas obilježava 25 godina rada. S radom je počela 11. avgusta 1997. godine i prema Ustavu Bosne i Hercegovine, jedina je nadležna za izdavanje novca i monetarnu politiku u Bosni i Hercegovini. Prema Zakonu o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, cilj CBBiH je da postigne i održi stabilnost domaće valute, konvertibilne marke, tako što izdaje domaću valutu prema aranžmanu poznatom pod nazivom valutni odbor ili Currency Board. On podrazumijeva fiksni kurs konvertibilne marke u odnosu na euro, te da sav novac u opticaju ima puno pokriće u stranoj valuti, u slučaju Bosne i Hercegovine, u euru. O radu ove institucije govori guverner Senad Softić.

Najbolje prakse

– Centralna banka BiH dvadesetpetogodišnjicu dočekuje sa stabilnom valutom, sa monetarnom stabilnošću i svim onim što je njen zakonski mandat. Naime, naš zakonski mandat je da izdajemo novčanice i vodimo monetarnu politiku na nivou Bosne i Hercegovine. Javnosti je poznato da je valutni odbor model po kojem funkcionira CBBiH, što znači da svaka novčanica, svaka kovanica koja je u opticaju ima pokriće u valuti sidro, to je u našem slučaju euro.

Najbolje prakse

U svemu što CBBiH radi, zaista se trudimo da odgovorno i profesionalno izvršavamo naš mandat. Održavamo platne sisteme, oni besprijekorno funkcionišu, unapređujemo ih stalno. Mi smo fiskalni agent države, komuniciramo sa Ministarstvom finansija i trezora BiH i entitetskim ministarstvima, kada je u pitanju taj dio aktivnosti na najbolji mogući način i u interesu privrede i građana BiH. Poslove trezora, sa gotovim novcem, također radimo i radili smo na najbolji mogući način, što potvrđuju ekstremne situacije u kojima se potražuje velika količina gotovog novca, kao u pandemiji i na početku ove godine, potpuno smo snabdjeli banke, a one građane i konvertibilnim markama i eurima. Unapređujemo naše statistike sa najboljim praksama, usvojili smo nove modele za makroekonomske projekcije, brze i srednjoročne, vodimo pregovore sa međunarodnim kreditnim agencijama. Sve u svemu, sve što radi, CBBiH radi uspješno, odgovorno, profesionalno, a dokaz toga je naša konvertibilna marka, koja ima svoju stabilnost, pokriće u euru i svoje povjerenje u građanima. Mogu da kažem da godišnjicu dočekujemo uspješno.

Da li je Centralna banka opravdala postojanje?

– Bez sumnje. Svih 25 godina CBBiH radi u interesu države, privrede i građana. To se, prije svega, odnosi na stabilnost valute, koja je posebno važna u periodima krize. Stabilna valuta je preduslov ekonomskog razvoja, investitorima je stabilnost valute od velikog značaja, jer investicije vole sigurnost, a investitori ne žele da njihova investicija bude obezvrijeđena zbog moguće nestabilnosti. Kod procjene kreditnog rejtinga, veoma važan element koji se uzima u obzir za procjenu je stabilnost valute, kod međunarodnih finansijskih institucija, također. Prisjetimo se početaka funkcionisanja CBBiH, i onoga što je urađeno za 25 godina, počev od uvođenja jedinstvene bosanskohercegovačke valute, preko reforme platnog prometa, reforme bankarskog sektora, zamjene DEM za EUR i njegovo vezivanje fiksnim kursom za KM, finansijske krize 2008/2009. godine, do realizacije projekata sa Evropskom centralnom bankom i centralnim bankama eurosistema, uvođenja evropskih standarda centralnog bankarstva u poslovanje ove institucije. Posebno su izazovna vremena zadnjih nekoliko godina i, ako uzmemo u obzir i vanjske i unutrašnje okolnosti u kojima djeluje, zaista je CBBiH pružio maksimum, poslovao s pozitivnim rezultatima, zaštitio građane, očuvao monetarnu i doprinio finansijskoj stabilnosti. I zato odgovorno kažem da je CBBiH svih ovih godina, djelujući u okviru svog manada i u zakonskim okvirima, opravdao svoj rad.

Znamo da CBBiH održava monetarnu stabilnost u skladu s currency board aranžmanom. Zašto je upravo to važno i koje su prednosti toga?

– Prva i osnovna prednost je da imamo stabilnu i konvertibilnu valutu. Zahvaljujući tome, građani mogu biti sigurni da KM nije podložna oscilacijama u odnosu na euro i da konvertibilna marka, upravo zbog ove stabilnosti i vezanosti za euro, uživa povjerenje javnosti. Nadalje, valutni odbor ne kreira monetarnu inflaciju, što je jedna od osnovnih karakteristika ovog aranžmana, što ne bismo imali u slučaju da imamo drugu vrstu monetarne politike. Dakle, prednost ovog monetarnog aranžmana je što se ne može i ne smije štampati novac bez pokrića, jer u valutnom odboru svaka novčanica i kovani novac u opticaju imaju pokriće u euru. Da je drugačije, imali bismo monetarnu inflaciju koja bi u trenutnim prilikama, u uslovima povećane cjenovne inflacije, imala razoran uticaj na građane i na ekonomiju.

Spremni za izazove

Valutni odbor i stabilnost valute koju imamo od iznimnog je značaja, između ostalog, i za očuvanje finansijske stabilnosti. Dobra strana je i činjenica da doprinosi slobodnom kretanju kapitala.

Da li postoje nedostaci?

– Recimo da je valutni odbor pasivna monetarna politika i da CBBiH nema diskrecionih prava kao tipična centralna banka. To znači da ne može koristiti devizni kurs kao sredstvo za saniranje ekonomskih šokova, ne može kreirati novac bez pokrića i kreditirati vladu, ne može djelovati kao “posljednje utočište”, odnosno posuđivati novac bankama i ne može direktno finansirati ekonomski razvoj.

S obzirom na okolnosti u zemlji, koliko je teško zadržati stabilnost i efikasnost?

Složeni uslovi na finansijskim tržištima posljednjih godina zahtijevali su od nas prilagođavanje, te smo u nepovoljnim uslovima uspijevali ostvariti pozitivne poslovne rezultate

– Posljednja decenija, a posebno zadnje godine obilježeni su turbulencijama na evropskom i svjetskom nivou, što se neminovno odražavalo i na Bosnu i Hercegovinu. U takvim okolnostima, uz specifične unutrašnje prilike, CBBiH je morao ulagati iznimne napore kako bi održao monetarnu stabilnost, uz istovremeno očuvanje nezavisnosti i kredibiliteta institucije. Upravo zbog okolnosti u zemlji, u prošlosti, a i trenutno, valutni odbor i stabilnost koju ova vrsta monetarne politike pruža pokazali su se kao najprikladnije rješenje za BiH. Izazova je bilo mnogo, a i vrijeme pred nama je vrijeme novih izazova. Činjenica da Centralna banka Bosne i Hercegovine slovi za najstabilniju i jednu od najuspješnijih institucija je priznanje za sve što smo učinili u proteklih 25 godina, ali i obaveza da izgrađene standarde stalno unapređujemo. Zato vjerujem da će Centralna banka Bosne i Hercegovine i na buduće izazove, ma kakvi bili, adekvatno odgovoriti.

Potvrda dobrog rada CBBiH dolazi i od MMF-a. Koliko Vam to znači?

Pohvale od MMF-a, Evropske centralne banke, Evropske komisije i drugih finansijskih institucija znače i obavezuju, ali su važne ne samo za CBBiH već i za državu

– Potvrda ne samo od MMF-a već i od Evropske centralne banke i Evropske komisije i drugih finansijskih institucija znači i obavezuje. Centralnoj banci Bosne i Hercegovine je važno da su rezultati njenog rada prepoznati u međunarodnim krugovima, ali to je važno i za Bosnu i Hercegovinu kao državu – da je monetarna institucija države prepoznata kao stabilna, odgovorna u provedbi monetarne politike i poštivanju zakona na osnovu kojeg djeluje. Da napomenem da su Evropska komisija i Evropska centralna banka u zajedničkom izvještaju za BiH naglasile značaj i ulogu monetarne politike i valutnog odbora koji uživa kredibilitet u javnosti i ključni je uslov za monetarnu stabilnost, a time i preduslov za makroekonomsku stabilnost u zemlji. S tim u vezi, date su preporuke da se nastavi štititi integritet valutnog odbora i nezavisnost CBBiH.

Centralna banka upravlja službenim deviznim rezervama ostvarenim izdavanjem domaće valute. Jesu li sigurne naše rezerve novca?

– Svjedoci smo da su uslovi investiranja na međunarodnim finansijskim tržištima već godinama izuzetno nepovoljni, što je, kao što sam već rekao, zahtijevalo od CBBiH da se prilagođava takvim uslovima. Dovoljno je istaći da od 2014. imamo negativnu kamatnu stopu na finansijskim tržištima Evrope. Zakonom o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine je propisano da je jedan od osnovnih zadataka CBBiH, koji se izvršava pod nadležnošću njenog Upravnog vijeća, da drži i upravlja službenim deviznim rezervama, prvenstveno na siguran način, a da se potom vodi principima likvidnosti i profitabilnosti. CBBiH investira devizne rezerve prvenstveno u vrijednosne papire država eurozone najvišeg kreditnog rejtinga i depozite u odabranim centralnim bankama u eurozoni, Banci za međunarodna poravnanja, kao i kod odabranih poslovnih inobanaka visokog kreditnog rejtinga, vodeći računa o ograničenjima ulaganja u svaki pojedinačni instrument, svaku pojedinačnu zemlju i pojedinu poslovnu banku. Razlog tome jeste to što su devizne rezerve garancija sistema valutnog odbora. Stoga, svako kada god poželi može svoje KM-ove zamijeniti za eure i mi mu to garantujemo. Da bi to mogao garantovati, CBBiH mora biti siguran da će moći povući svoja sredstva (ulaganja) u potpunosti (solventnost) i na vrijeme (likvidnost) kada mu zatrebaju, odnosno kada građani to žele. To je temelj na kojem počiva valutni odbor, ali i stabilnost cijelog finansijskog sistema u BiH već više od dvije dekade.

Kakve nas aktivnosti Centralne banke BiH očekuju do kraja ove godine?

– Uz redovne aktivnosti, spomenuću samo nekoliko najvažnijih zadataka na kojima se radi i koji će biti realizovani u narednom periodu. U toku su pripreme za uvođenje inovativnih načina plaćanja, poput instant-plaćanja, koji su u skladu sa savremenim trendovima u Evropskoj uniji i svijetu, a koji će podstaći finansijsku inkluziju, smanjiti troškove, omogućiti jednostavnija plaćanja i poboljšati infrastrukturu finansijskih tržišta u Bosni i Hercegovini.

Poruka građanima

Nastavićemo izradu i objavljivanje makroekonomskih procjena i projekcija, izvršićemo usklađivanje sa SWIFT-ovim sigurnosnim preporukama. U ovoj godini smo štampali dodatnu količinu novčanica apoena 200 KM, koje će se u opticaj puštati prema potrebi, a tu je i realizacija nekoliko projekata u oblasti informacionih tehnologija. I ove godine smo institucija partner u organizovanju konferencije “The Economist – Svijet u 2023”, čime nastavljamo ovu aktivnost započetu u BiH tokom 2021. Dakle, obaveza u Centralnoj banci BiH i pred CBBiH je mnogo, uz podizanje standarda u svim segmentima poslovanja, ali ne sumnjam da će zajedničkim zalaganjem svih u ovoj instituciji one biti i realizovane.

Pored našeg vlastitog rada i fokusiranosti na rezultate, vrlo nam je bitna široka podrška stanovništva. Uz povećanu transparentnost raste i naša odgovornost, čega smo svjesni. Na kraju želim zahvaliti svima u CBBiH koji su predano radili i dali doprinos našem uspjehu, kao i javnosti na podršci Centralnoj banci Bosne i Hercegovine tokom svih ovih 25 godina.

Oslobođenje

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE