GV ZENICA: Vijećnik Isak postavio dva pitanja važna za lokalno stanovništvo

Podijelite vijest

Na sjednici Gradskog vijeća od 16.07.2020. godine, gradski vijećnik iz A-SDA, mr. Rusmir Isak, postavio je dva vijećnička pitanja, koja imaju i karakter inicijative važne za lokalno stanovništvo.

U ime mještana Otoke iz MZ Arnauti postavio je pitanje kada će se realizovati projekat obnove i asfaltiranja lokalnog puta u MZ Arnauti, na potezu ‘zidine’-Otoka, u dužini od 600 metara. Ovaj put je u katastrofalnom stanju, tako da je skoro onemogućena bilo kakva saobraćajna komunikacija mještana Otoke sa susjednim mjestima, a i sa Gradom Zenica. 

Sva dosadašnja obećanja do sada su ostala samo na nivou predizbornih kampanja, tako da se mještani ovog mjesta osjećaju izmanipulisani i prevareni. Smatramo da zbog normalnog funkcioniranja mještana u našoj lokalnoj zajednici, te njihovog svakodnevnog zadovoljavanja radnih, zdravstvenih, obrazovnih i drugih egzistencijalnih potreba treba što prije pristupiti relizaciji obnove ovog puta.  

U ime mještana MZ Lukovo polje, postavio je vijećničko pitanje kada će se izvršiti uređenje i asfaltiranje dijela ulice Goraždanska, na potezu od Brkića kuće do obale rijeke Bosne u Mrtvicama u dužini 300-400 metara?

Navedeni radovi trebali su biti završeni do 01.04.2018. godine, a put je bio pripremljen za postavljanje konačnog asfaltnog zastora. Uređenjem puta i postavljanjem ulične rasvjete oživio bi nekada najljepši dio obale Bosne u narodu poznat kao mrtvice, koji je bio okupljalište i kupalište mnogih Zeničana. Uz put je veliki broj kuća i vikendica, a usljed nesređenog puta uz otežanu komunikaciju i prašinu umnogome je dovedena u pitanje sigurnost saobraćaja i prolaznika, posebno djece. 

Oba pitanja predstavljaju kontinuitet vijećničkih aktivnosti mr. Rusmira Isaka.