GVZ podržalo izgradnju podzemnih garaža, modernizaciju Autobuske stanice i javnog prevoza

9 SJEDNICA GVZ
Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE
MARKETING

Gradsko vijeće Zenica održalo je devetu redovnu sjednicu, na kojoj je razmatrano 18 tačaka dnevnog reda.

Na samom početku sjednice vijećnici su raspravljali o Izvještaju o izvršenju Budžeta Grada Zenica za 2020. godinu.

U Izvještaju je navedeno da su u 2020. godini ostvareni ukupni prihodi i primici Budžeta u iznosu od 43.744.100,86 KM, što predstavlja 84 posto planiranog iznosa, odnosno za 11 posto su manji od ostvarenih prihoda i primitaka u 2019. godini.

Strukturu ostvarenih prihoda i primitaka Budžeta čine prihodi i primici Grada ostvareni u ukupnom iznosu od 36.525.786,62 KM i primljeni transferi od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake u iznosu od 7.218.314,24 KM.

Ukupni rashodi i izdaci Budžeta u 2020. godini izvršeni su u iznosu od 45.095.067,63 KM, što predstavlja 86 posto planiranog iznosa, a u odnosu na izvršenje 2019. godine manji su za 4 posto.

U 2020. godini Grad Zenica održao je redovitost isplate transfera pojedincima, neprofitnim organizacijama, kao i javnim preduzećima i ustanovama i to u planiranim iznosima uprkos smanjenjom prilivu prihoda.

Također, sve dospjele obaveze Grada Zenica su u 2020. godini vršene redovno i bez zaduživanja.

Ukupno ostvareni prihodi i primici Budžeta manji su od ukupno izvršenih rashoda i izdataka Budžeta za 1.350.966,77 KM, a što predstavlja deficit tekuće godine, koji je planiran za pokriće u Budžetu Grada Zenica za 2021. godinu, prema procjenama u vrijeme izrade Prijedloga Budžeta Grada Zenica za 2021. godinu.  

Prošla godina svima je bila teška. Ipak, Grad Zenica jedna je od rijetkih lokalnih zajednica koja se nije zadužila protekle godine. Poznato nam je da su drugi nivoi vlasti posezali za kreditima. Sve svoje obaveze izvršavali smo redovno. Osim toga, u infrastrukturu smo prošle godine uložili rekordna sredstva. U potpunosti smo odgovorili svojim zadacima. Shodno našim mogućnostima pomogli smo privrednicima, javnim preduzećima i ustanovama, građanima i svima kojima smo mogli pomoći“, kazao je Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice.

Gradsko vijeće Zenica usvojilo je Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacionog plana „Centar I“ sa grafičkim prilogom kao sastavnim dijelom Odluke te Prijedlog Odluke o subvencioniranju troškova grijanja.

Na ovoj sjednici gradskim vijećnicima je predstavljena Analiza opravdanosti izgradnje, upravljanja i korištenja podzemnih garaža na području Grada Zenica.

Predviđena je izgradnja podzemnih garaža na lokacijama Trg Bosne i Hercegovine, Trg Alije Izetbegovića i u naselju Mokušnice.

Prema procjenama, vrijednost investicije je cca 35 miliona konvertibilnih maraka.

Izgradnjom garaža će se značajno povećati broj parkirnih i garažnih prostora u gradu Zenica, ali i pokrenuti procedure uređenja važnih lokaliteta bez narušavanja urbanog i prostornog ambijenta u dijelovima grada gdje je planirana njihova izgradnja. 

Vijećnici su podržali Odluku o opredijeljenosti dodjele/osnivanja prava građenja radi realizacije projekata izgradnje, upravljanja i korištenja podzemnih garaža na području Grada Zenica.

Stacionarni saobraćaj, kao i mnoge druge oblasti u našem gradu moramo sistemski urediti. Osim izgradnje garaža, uredit ćemo Trg Bosne i Hercegovine i Trg Alije Izetbegovića. Pozivam građane i privrednike da svojim prijedlozima, primjedbama i sugestijama uzmu učešće u realizacji projekta izgradnje podzemnih garaža u Zenici“, istakao je gradonačelnik Kasumović.

Predstavljen je i Projekat izgradnje objekta/kompleksa Autobuske stanice u Gradu Zenica i modernizacije javnog prevoza putnika.

S ciljem rješavanja problematike uspostave funkcija autobuske stanice u Gradu Zenica, Vijeće je dalo saglasnost za pokretanje procedura dodjele/osnivanja prava građenja privatnim investitorima radi realizacije projekta izgradnje, upravljanja i korištenja objektom/kompleksom Autobuske stanice u Gradu Zenica.

Uz pohvale je usvojen Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Zenica u 2020. godini, kao i Izvještaj o radu JU „Dom-porodica“ Zenica za 2020. godinu.

Prihvaćena je i Informacija o radu Policijske uprave I Zenica sa ocjenom stanja bezbjednosti za period januar – decembar 2020. godine.