Hidrometeorološkim zavodima u BiH uručena oprema za mjerenje aerozagađenja

aerozagadjenje 1
Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE
MARKETING

U okviru trogodišnjeg projekta za borbu protiv zagađenja zraka “IMPAQ” u Sarajevu je danas održana ceremonija povodom donacije opreme za mjerenje nivoa aerozagađenja Federalnom hidrometeorološkom zavodu BiH, javlja Anadolu Agency (AA).

Sektoru za kvalitet zraka FHMZ BiH uručena je savremena laboratorijska oprema te dvije mobilne stanice za mjerenje kvaliteta zraka, koje su ujedno i prve mobilne mjerne stanice kojima ovaj Zavod raspolaže.

Kako je istaknuto, zbog mobilnosti će doprinijeti kreiranju kvalitetnije i kompletnije slike aerozagađenja na području FBiH, dok je ranijom donacijom dvije mobilne mjerne stanice Republičkom hidrometeorološkom zavodu RS, napravljen još jedan korak dalje u kompletiranju slike aerozagađenja u BiH.

Stanice će mjeriti koncentraciju lebdećih čestica PM10 i PM2.5, sumpor dioksida, ozona, ugljičnog monoksida i azotnih oksida, što predstavlja standardni set praćenih polutanata koji imaju najveći negativni utjecaj na zdravlje ljudi.

“U narednom periodu stanice će prvo biti postavljene u Bihaću i Livnu, čime će se monitoringom kvaliteta zraka pokriti područje u kojem posljednjih 30 godina nije bilo mjerenja. S obzirom na prirodne i društvene karakteristike šireg lokaliteta zapadne Bosne, ove dvije stanice će biti dovoljne za reprezentativnost cijelog područja”, istakao je Enis Omerčić iz Sektora za kvalitet zraka FHMZBiH.

S ciljem da pomogne BiH da uspostavi harmonizirani sistem u borbi protiv zagađenja zraka i da u skladu a EU standardima poboljša sistem procjene i upravljanja kvalitetom zraka, što je jedna od preporuka za ulazak u EU, Švedska agencija za zaštitu okoliša (SEPA) je među osnovnim prepoznala potrebu BiH za jačanjem infrastrukture i kapaciteta neophodnih za rad na poboljšanju kvaliteta zraka.

O značaju projekta “IMPAQ” za poboljšanje učinkovitosti institucija koje su odgovorne za mjerenje aerozagađenja i unapređenja kvaliteta zraka, govorila je ambasadorica Švedske u BiH, Johanna Stromquist, čija je ambasada finansijski podržala projekt.

“Zagađen zrak izuzetno negativno djeluje na zdravlje i kvalitet života građana BiH, utječući negativno i na ekonomiju zemlje i održivi razvoj. U saradnji s partnerima, Švedska podržava napore na smanjenju zagađenja zraka jačanjem kapaciteta relevantnih institucija kako bi bolje upravljali podacima o kvalitetu zraka, podržava primjenu energetske efikasnosti u cijeloj zemlji i radi na podizanju svijesti”, istakla je ambasadorica Švedske u BiH, naglasivši da je nabavka mobilnih mjernih instrumenata i laboratorijske opreme izvršena u cilju jačanja hidrometeoroloških zavoda u BiH koji rade na praćenju kvaliteta zraka.

Povodom zvanične primopredaje savremene opreme, Almir Bijedić, direktor FHMZBiH, ambasadorici Stromquist uručio je zahvalnicu istakavši kako će se korištenjem ove opreme značajno unaprijediti rad Sektora za kvalitet zraka.

“Oprema koju smo dobili riješit će gotovo sve probleme monitoringa zraka u FBiH, a kroz projekat ‘IMPAQ’ riješili smo i dokumentaciju koja je neophodna za uspješan monitoring kvaliteta zraka i kontrolu podataka monitoringa kvaliteta zraka”, izjavio je Bijedić.

Dvije mobilne stanice za mjerenje kvaliteta zraka uručene su i Republičkom hidrometeorološkom zavodu RS, a postavljene su u Banjoj Luci i Trebinju. Oprema koja se do sada koristila u Banjoj Luci bit će premještena u Doboj, čime će se tako omogućiti mjerenje kvaliteta zraka i u tom gradu.

“Na osnovu studija koje smo radili u uskoj saradnji s hidrometeorološkim zavodima u Federaciji BiH i Republici Srpskoj analizirano je gdje stanice trebaju biti postavljene kako bi se postigao najbolji učinak i na najbolji način upotpunila trenutna mjerna mreža u BiH. Svakako zbog mobilnosti, a prema potrebama, mjerenja će se moći raditi i na drugim lokalitetima”, kazala je Suzana Gotovac Atlagić, lokalna projekt koordinatorica za ‘IMPAQ’.

Podsjetila je i kako je uručenje nove laboratorijske opreme FHMZBiH dio projektnih aktivnosti kojima se pruža podrška uspostavljanju referentnih laboratorija koji će osigurati standarde za ispravnu kalibraciju opreme, kao i kontrolu kvaliteta podataka o kvalitetu zraka.

Na ceremoniji je istaknuto je i kako projekat za borbu protiv zagađenja zraka ‘IMPAQ’ podrazumijeva još niz različitih aktivnosti usmjerenih na unapređenje kvaliteta zraka u BiH. Jedna od njegovih komponenti predviđa i podršku kadrovskom jačanju entitetskih inspekcija i primjene inovativnih metoda u praćenju i suzbijanju aerozagađenja na području Bosne i Hercegovine.

Paralelno s aktivnostima jačanja entitetskih inspekcija u toku je i provođenje mjerenja emisija zagađujućih materija u šest bh. gradova potrebnih za izradu “Studije raspodjele izvora zagađenja u BiH” na osnovu koje će se znati ko i koliko zagađuje zrak i koje zagađujuće materije emituje u okoliš, što će svakako olakšati rad inspekcijskih organa.