Inspektori će izricati privremenu mjeru zabrane rada zbog jednog razloga

Podijelite vijest

Za nepoštivanja epidemioloških mjera u Sarajevu, inspektori će izricati privremenu mjeru zabrane rada

U nastavku 41. sjednice, Skupština Kantona Sarajevo je usvojila izmjene Zakona o inspekcijama KS-a s ciljem unapređenja sistema kontrole propisanih epidemioloških mjera, odnosno uspostavljanja efikasnijeg mehanizma i djelovanja Uprave inspekcije na suzbijanju širenja zaraznih bolesti.

  • Prema usvojenoj izmjeni Zakona, kod pojave prirodnih i drugih nesreća, epidemija i pandemija, ako se utvrdi da subjekt nadzora postupa u suprotnosti sa donesenim naredbodavnim aktima kriznih štabova, zaključcima i odlukama vlada Kantona i Federacije Bosne i Hercegovine, kao i preporukama ovlaštenih stručnih tijela resornog ministarstva koje su naredbodavnim aktima učinjene obavezujućim, postupajući inspektor će, zbog hitnosti postupka, a u cilju zaštite zdravlja i života ljudi, odmah izreći upravnu mjeru Rješenje o privremenoj zabrani rada u trajanju od 48 sati. U ponovljenom slučaju u trajanju od osam dana, a u svakom narednom ponovljenom slučaju u trajanju od 15 dana”, naveli su u saopštenju za javnost iz Kantona Sarajevo.

Upravna mjera privremene zabrane rada se izriče odmah, putem zapisnika, kada postaje i izvršna, a inspektor će donijeti pisano rješenje u roku od 24 sata od zapisnički naložene mjere.

  • Žalba na Rješenje o privremenoj zabrani rada ne odlaže izvršenje Rješenja, jer se radi o hitnoj mjeri poduzetoj radi zaštite života i zdravlja ljudi, zbog prijeteće opasnosti od prirodnih i drugih nesreća, epidemija i pandemija. Inspektor će izvršiti osiguranje izvršenja naložene upravne mjere, uz asistenciju policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova KS”, istakli su.

Direktor Kantonalne uprave dužan je u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti propis o načinu pečaćenja i načinima drugih oblika zatvaranja poslovnih prostorija u kojima je određena zabrana rada, koji će se uskladiti sa odredbama ovog zakona.


Podijelite vijest