vik zenica
AUTOR: H.D.
DATUM: Oct 17, 2021 @ 6:29
KATEGORIJA: BiH / Vijesti
FIXGEHALT

JP ViK d.o.o. Zenica podsjeća korisnike svojih usluga dado kraja ove godine, tj. do 31.12.2021. godine moguiskoristiti mogućnost otpisa zakonskih zateznih kamatana utužena, a neizmirena dugovanja. 

Podjećamo da je Nadzorni odbor JP ViK d.o.o. Zenica u aprilu ove godine donio Odluka o definisanju uslova ipostupka za otpis kamata kojom je definisano da se svikorisnici usluga ovog preduzeća koji, najkasnije do 31.12.2021. godine, izmire glavni dug i sudske troškove, u cjelosti oslobađaju plaćanja zakonske zatezne kamatena utuženi, a izmireni glavni dug. 

S obzirom da je do isteka roka ostalo još tri mjeseca ovim putem se pozivaju svi potrošači da iskoriste ovu veliku pogodnost, tj. da izmire glavni dug i sudske troškove, te ostvare pravo na otpis zakonskih zateznih kamata. Za konkretne informacije radi utvrđivanja visine dugovanja,uplatu, kao i otpis zakonskih zateznih kamata na  raspolaganju je Pravna služba JP „ViK“ d.o.o. Zenica, na adresi Školska ulica broj 10.

LIDER