Kako se krši zakon u federalnoj instituciji u kojoj prosječna neto plaća iznosi 1.671 KM

GLAVNA SLIKA foto OIEIEK 1
Pridruži se Viber grupi 072info, do najvažnijih vijesti samo jednim klikom: KLIKNI OVDJE
MARKETING
Dozvoljeno preuzimanje dijela teksta uz obavezno navođenje i linkanje izvora odnosno da se kompletan tekst može pročitati na portalu “072info”.

U federalnom Operatoru za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciji (OIEIEK), važnoj instituciji u okviru elektroenergetskog sistema FBiH, vrvi od nezakonitosti, utvrdili su federalni revizori. Niz neregularnosti koji imaju elemenata i krivičnih djela utvrđeni su u period 2019. I 2020. Godine kada je na čelu OIEIEK bio Boris Misirača, kadar SBB-a.

Misiraču je Federalna vlada smijenila sredinom decembra 2020. Godine, a umjesto njega je imenovan Željko Določek.

Piše: A. DUČIĆ

Treba naglasiti da je najviša neto plaća isplaćena u 2019. godini u ovoj instituciji iznosila je 4.104 KM, najniža 1.259 KM, dok je prosječna neto isplaćena plaća u OIEIEK iznosila 1.671 KM.
Revizori su u sovm izvještaju potvrdili sumnje u kriminalne rabote o čemu su martu pisale kolege iz Žurnala posebno kada je riječ o odabiru proizvođača za otkup električne energije, te kod objave dinamičkih kvota.


Tako su revizori naveli da se zahtjevi za sticanje statusa privilegovanih i potencijalno privilegovanih ponuđača nisu rješavali po redoslijedu prijema, da se postupci nisu rješavali u propisanim rokovima, niti su se podnosiocima dostavljali pisani pozivi za ispravku nedostataka u zahtjevima, što je bila obaveza u skladu sa Zakonom o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i internim pravilima.

Također, dodijeljeni su statusi privilegovanog proizvođača i zaključeni ugovori o otkupu električne energije iz obnovljivih izvora bez prethodno dostavljene dokumentacije propisane Zakonom i Uredbom o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i određivanju naknada za podsticanje


-Operator za OIEIEK izdavao je rješenja o sticanju ovog statusa imaocima dozvole za rad više puta (za različita postrojenja), čime su ostvarivali pravo na zaključenje više ugovora o otkupu električne energije po garantovanim otkupnim cijenama u idućih 12 godina. Na ovaj način omogućeno je jednom imaocu dozvole za rad zauzimanje većeg dijela raspoloživih dinamičkih kvota za duži period, čime nisu ispunjeni neki od osnovnih ciljeva navedenog Zakona, kao što su doprinos održivom razvoju, otvaranje novih radnih mjesta, razvoj elektroenergetskog sektora u cjelini, te stvaranje uslova za regionalni razvoj, posebno ruralnih i nerazvijenih područja – istaknuli su revizori.

ČITAJ JOŠ:  Državni tužilac Janjić tvrdi da godinu dana ne dobija predmete u rad

Posebna priča je dodjela dinamičkih kvota, a to je maksimalni nivo instalisane snage postrojenja OIEiEK za svaki primarni izvor, čija se proizvodnja električne energije potiče u jednoj kalendarskoj godini. Revizori navode da ona nije vršena u skladu sa Zakonom o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije s obzirom na to da se nisu vodile evidencije o dodjeli dinamičkih kvota, niti se prije dodjele statusa privilegovanog i potencijalno privilegovanog proizvođača vršila provjera da li postrojenja svojom instaliranom snagom ulaze u dinamičku kvotu predviđenu za tu vrstu postrojenja.

Količine električne energije podstiču se po garantovanoj otkupnoj cijeni, koju utvrđuje Vlada FBiH, a koja se utvrđuje kao proizvod referentne cijene i tarifnog koeficijenta. U skladu sa Zakonom, privilegovani proizvođači ostvaruju pravo prodaje proizvedene električne energije po garantovanim cijenama tokom perioda od 12 godina, a što je definisano zaključenim ugovorima o otkupu električne energije između proizvođača i Operatora za OIEIEK.

-Nisu prezentirani dokazi da je Operator za OIEIEK vodio evidencije o dodjeli dinamičkih kvota, niti dokazi da se u momentu dodjele statusa privilegovanog, odnosno potencijalno privilegovanog proizvođača vršila provjera raspoloživosti dinamičkih kvota. Nije prezentiran spisak zaključenih predugovora za otkup električne energije sa potencijalno privilegovanim proizvođačima na 31. 12. 2019. godine, niti liste čekanja za uključenje u dinamičku kvotu u 2020. godini. Zbog toga nismo u mogućnosti utvrditi popunjenost dinamičkih kvota na 31. 12. 2019. godine. Imajući u vidu da se u 2019. godini nisu vodile evidencije o dodjeli dinamičkih kvota, niti da se prije dodjele statusa privilegovanog i potencijalno privilegovanog proizvođača vršila provjera da li postrojenja svojom instaliranom snagom ulaze u dinamičku kvotu predviđenu za tu vrstu postrojenja, konstatujemo da se rješavanje zahtjeva za dobivanje statusa privilegovanog i potencijalno privilegovanog proizvođača u 2019. godini nije vršilo u skladu sa članom 23. Zakona o korištenju OIEIEK – jasni su revizori.

ČITAJ JOŠ:  Nena iz BiH šaljivo o braku: "Jedva se čekala noć da dođe, ujutro kad ustanem ko ptičica"

Treba naglasiti da ova institucija ima godišnje prihode od 71,3 miliona KM, a mahom je riječ o ubiranju naknada od potrošača električne energije a što se prikazuje i na računima za struju.

OIEIEK je prezentirao spiskove zaključenih ugovora i predugovora za otkup električne energije iz solarnih elektrana na 31. 12. 2020. godine. Operator za OIEIEK je, prema ovim spiskovima, imao zaključenih 325 ugovora (za instaliranu snagu postrojenja od 23,584 MW) i 91 predugovor (za instaliranu snagu od 14,476 MW). Dostavljeni pregledi dati su u prilogu ovog Izvještaja. MUeđutim, ugovori i predugovori o otkupu električne energije koja će se podsticati, ističu revizori, zaključeni su za značajno veći iznos MW za proizvodnju iz solarnih elektrana u odnosu na MW utvrđene Akcionim planom.


Također, na internet-stranici Operatora za OIEIEK nisu bile objavljene informacije o dinamičkim kvotama za sve vrste postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije, sa ažurnim pokazateljima popunjenosti kvota za svaki tip postrojenja, kao ni ažurirani spisak kvalifikovanih proizvođača/investitora koji su dobili status privilegovanog/potencijalno privilegovanog proizvođača, čime je narušen princip transparentnosti, što također nije u skladu sa Zakonom o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije.

ČITAJ JOŠ:  Rad Hrvatskog narodnog sabora u BiH: Jesu li institucije samo mit?

Revizori ističu i da se ne vodi se jedinstven registar projekata, da nisu prezentirana sva rješenja o upisu, pojedini projekti nisu ni upisani u registar, niti je on bio objavljen na internet-stranici Operatora za OIEIEK, što nije u skladu sa Zakonom o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i Uputstvom o vođenju i ažuriranju Registra projekata OIEIEK.

-Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Regulatorna komisija za energiju u FBiH, svako u okviru svojih nadležnosti, nisu vršili upravni nadzor nad primjenom Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i drugih propisa, nadzor nad obavljanjem poslova određenih ovim Zakonom, nadzor nad zakonitošću upravnih i drugih akata koje donose nadležni organi, kao ni nadzor nad njihovim postupanjem. Napominjemo da je Vlada FBiH zaključkom od 17. 9. 2020. godine zadužila Operator za OIEIEK da obustavi postupke zaključivanja ugovora i predugovora za otkup električne energije po garantovanim otkupnim cijenama sa privilegovanim i potencijalno privilegovanim proizvođačima i zaključivanja ugovora za otkup električne energije sa mikro proizvođačima, osim za postrojenja u probnom radu, do 30. 11. 2020. godine. Vlada FBiH je zaključak donijela na osnovu Zakona o Vladi FBiH i Poslovnika o radu Vlade FBiH. Provedenom revizijom konstatovali smo da Operator za OIEIEK nije postupio u skladu sa Zaključkom Vlade FBiH, odnosno da su se i u ovom periodu zaključivali ugovori i predugovori za otkup električne energije iz OIE – ističu revizori.

Radni odnos, dalje navode, zasnovalo je 20 osoba s kojima su zaključeni ugovori o radu na neodređeno vrijeme, bez provođenja obaveznog javnog oglašavanja, što nije u skladu sa Zakonom o radu.

GODISNJICA
MARKETING