Kancerogene materije pronađene u cuclama i pelenama

Prisustvo štetnih hemikalija koje predstavljaju direktan rizik po zdravlje djece utvrđeno je kod 16 od 68 testiranih proizvoda.

Rezultati testova pokazuju da neka od hemijskih jedinjenja s kojima su u kontaktu bebe u Srbiji mogu biti štetna, čak i ako su u proizvodu prisutna samo u tragovima, pišu “Nezavisne“.

Tako su u tri od 19 bodija pronađeni ftalati, koji su kancerogeni, remete hormone i smanjuju plodnost. Iste hemikalije bile su prisutne i u šest prostirki slagalica i u jednoj tekstilnoj od 14 testiranih prostirki.

Od 11 ispitanih pelena, u četiri je ustanovljeno prisustvo natracena i naftalena koji su mutageni i kancerogeni, a u jednoj od 10 cucli pronađen je bisfenol A, koji štetno djeluje na mozak.

U jednoj od sedam ispitanih prostirki za presvlačneje, prisutan je inhibitor plamena na bazi hlora, koji je takođe kancerogen i štetno djeluje na reproduktivne organe.

Testirano je ukupno 68 proizvoda u šest kategorija, a APOS (Asocijacija potrošača Srbije) ističe da je potrebna hitna reakcija nadležnih, od kojih zahtjevaju da primjenjuju princip predostrožnosti kada je u pitanju regulisanje opasnih hemijskih supstanci, jer za određene hemikalije nema bezbjednih nivoa koji se mogu postaviti.

APOS insistira da se zabrani njihovo korišćenje od samog početka, jer je to jedina mogućnost da se smanji izloženost potrošača i okoline štetnim supstancama i da se unaprijedi način njihovog informisanja o prisustvu štetnih hemijkalija u proizvodima koje kupuju.

“Rezultati su potvrdili potrebu i da organizacije potrošača konstantno alarmiraju i pozivaju na buđenje u vezi sa dječijom izloženošću štetnim hemijskim supstancama”, navodi se u saopštenju APOS-a.

Ta organizacija najavljuje da će kroz skorašnje punopravno članstvo u Internacionalnoj asocijaciji potrošača za istraživanje i testiranje – ICRT, nastojati da sličnim istraživanjima u otvorenom dijalogu sa nadležnim organima, poboljša kontrolu bezbjednosti proizvoda, veću transparentnost tržišta i unapređenje konkurencije.