Kantonalna inspekcija ZDK najavila pojačane kontrole

U skladu sa naredbom Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva (br. 01-33-3223/20 od 29.05.2020. i 01-33-3223-1/20) koja se primjenjuje od 31.05.2020. godine, a koja je donesena u cilju daljeg praćenja situacije i poduzimanja mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja slučajeva bolesti izazvane novim korona virusom, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove (KUZIP) Zeničko-dobojskog kantona usmjerit će sve svoje aktivnosti na kontrolu provedbi navedene naredbe od strane poslovnih subjekata i ustanova.  

U cilju preventivnog djelovanja KUZIP obavještava pravna i fizička lica na području ZDK-a da će kantonalni inspektori u narednom periodu, u redovnom radnom vremenu kao i u dane vikenda, vršiti nadzor nad poštivanjem navedene naredbe i preporuka Federalnog ministarstva zdravstva i Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, koje se odnose na poslovne aktivnosti koje subjekti nadzora obavljaju, a koje su dostupne na stranicama pomenutih organa.

Prilikom inspekcijskog nadzora protiv lica koja ne budu provodila mjere iz naredbe inspektori će poduzeti upravne i druge mjere u skladu sa zakonom.

Naredbu Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, koja je predmet kontrole, možete preuzeti na internet stranici Zeničko-dobojskog kantona – zdk.ba.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove ZDK

Prethodni članakINZ u povodu Svjetskog dana zaštite okoliša – Priroda nam šalje poruku
Sljedeći članakTokom pandemije smanjen broj saobraćajnih nesreća za 33,4 posto