Portal 072info

KB ZENICA: Nove metode liječenja pacijenata

U Službi za anesteziju, intenzivnu njegu i terapiju bola JU Kantonalna bolnica Zenica po prvi put su uvedene u praktičnu primjenu  slijedeće metode liječenja pacijenata:

Regionalna anestezija

–    primjenjuje se za obavljanje, ortopediskih, traumatoloških, neurohirurških i plastičnih i rekonstruktivnih operativnih zahvata (za pacijente koji se podvrgavaju operativnim zahvatima gornjih i donjih ekstremiteta).

–    podrazumijeva farmakološko izazivanje neosjetljivosti u jednom dijelu tijela (dio koji će se podvrgnuti operativnom zahvatu) privremenim prekidom sprovođenja impulsa kroz nerv ili inhibicijom razdražljivosti nervnih elemenata. Hemijska sredstva kojima se postiže reverzibilna lokalna anestezija uz očuvanje svijesti pacijenta, nazivaju se lokalnim anesteticima.

–    Benefit ove procedure je u tome što nije potrebna mišićna relaksacija, endotrahealna intubacija te mehanička ventilacija pacijenta. Intravenozna primjena medikamenata je svedena na minimum i ogleda se u sedaciji, kako bi se obezbjedio dodatni komfor pacijenta i operatera u radu, a najveći akcenat je na postignutoj višečasnoj analgeziji, koja dodatno podstiče hemodinamsku stabilnost. Ne treba zaboraviti i dodatni benefit u vidu mnogo niže cijene izvođenja regionalnih blokova u odnosu na ranije primjenjivanu opštu endotrahealnu anesteziju.

–    Regionalnu anesteziju je peformirala dr Adisa Šabanović, specijalista anesteziolog reanimatolog, nakon obavljene edukacije u Kliničkom centru Rijeka u trajanju od mjesec dana 2015.godine, te nakon obavljene edukacije u Kliničkom centru Rijeka u trajanju od tri mjeseca.Dr Šabanović je prije svega edukovana za ultrazvukom vođenu regionalnu anesteziju, ali s obzirom na nedostatak adekvatne ultrazvučne opreme, regionalna anestezija se tranutno sprovodi uz  upotrebu neurostimulatora.

Metoda invazivnog mjerenja krvnog pritiska plasiranjem katerera u arteriju radialis.

–    Ovaj vid monitoringa se koristi kod velikih vaskularnih operacija (operacija aneurizme abdominalne aorte), kao i drugih operativnih zahvata koji su praćeni velikim gubitkom krvi i gdje su pacijenti hemodinamski nestabilni. Kod operacija ove vrste je ova metoda već dugi niz godina standard u svijetu. Direktnim mjerenjem arterijskog pritiska dobija se realan uvid u hemodinamski status pacijenta te se omogućuje blagovremeno reagovanje adekvatnom terapijom.
–    Na ovaj način je povećana sigurnost pacijenata tokom operativnog zahvata i postoperativnog perioda.
–    Metodu je performirao dr Elvis Vujić, specijalista anesteziolog reanimatolog nakon edukacije u UKC Sarajevo.

Perkutana traheotomija
–    je način uspostavljanja dišnog puta bez hirurškog zahvata, za koji je neophodan odgovarajući set instrumenata.
–    Ova procedura se najčešće radi u JIL-a, rade je obučeni ljekari specijalisti, intenzivisti, anesteziolozi ili ORL specijalisti.
–    Urađena je kod pacijentice sa povredom glave, a zbog potrebe za produženom mehaničkom ventilacijom, potpomognutom ultrazvukom.
–    Ova procedura se koristi kod pacijenata koji su na aparatu za disanje, sa upalom pluća, traumom glave, paralizom mišića…
–    Ovim načinom se izbjegavaju komplikacije hirurške traheotomije u smislu krvarnja, povrede štitne žlijezde, infekcije rane oko traheostome, stenoza traheje, itd.
–    Metoda je jednostavna, a rizik po pacijenta minimalan, uz smanjenje troškova liječenja u JIL-a i dužine boravka.

UZV
–    U JIL se odnedavno primjenjuje UZV za plasiranje centralnog venskog katetera, dijagnostiku i praćenje pneumotoraksa, pregled plućnog parenhima i endopleuralnih odnosa, orjentacijski pregled organa trbušne šupljine.
–    UZV je standard u JIL-a pri svakodnevnom pregledu pacijenata, smanjuje troškove liječenja, dužinu boravka i povećava kvalitet liječenja naših pacijenata.
–    Ove metode performirala je dr Asmira Ljuca, specijalista anesteziolog reanimatolog na subspecijalizaciji iz intenzivne medicine, nakon obavljene edukacije u UKC Tuzla i Kliničkom centru Rijeka.

Podijelite članak

Zapratite 072info na Instagramu! 

KLIKNI OVDJE

Holler Box