Portal 072info

Koliko vremena, novca i ‘živaca’ treba da se registruje firma u BiH?

Za registraciju firme u BiH potrebno je 67 dana i 911 maraka, navodi se u analizi pod nazivom “Lakoća poslovanja u 2016. godini u BiH“, koju je objavio Federalni zavod za programiranje razvoja.

 

U izvještaju je analizirano šta je sve, prema važećoj zakonskoj regulativi zemlje, potrebno lokalnom poduzetniku ako želi otvoriti malo ili srednje preduzeće, dobiti građevinsku dozvolu te legalno izgraditi poslovni objekt u BiH.

Osnovi podaci pokazuju da je za registraciju firme u BiH potrebno poduzeti niz pravnih koraka. Upravo ovi birokratski podaci i ogromna papirologija već godinama tjeraju potencijalne investitore iz države jer procedura predugo traje. U analizi Federalnog zavoda za programiranje razvoja predstavljene su sve procedure za registraciju firme.

56a2a52b-56c8-4526-94ea-373c0a0a0a64-procedura-za-pokretanje-posla-718x446-635x394Da bi neko, naime, pokrenuo biznis u BiH, potrebno je da potpiše akt o osnivanju te ga ovjeri kod notara. Ova procedura traje pet dana, a košta 400 KM. Za dobivanje potvrde od banke da je puni iznos kapitala uplaćen i da je uplaćena provizija registracije na račun budžeta Kantonalnog suda potreban je dan i ova usluga je besplatna.

Za potvrdu poreznih organa da osnivači nemaju poreznih dugovanja potreban je također dan, uz naknadu od 15 maraka, a za sudsku registraciju na općinskim sudovima deset dana, uz obavezno plaćanje naknade od 405 KM.

Novi vlasnik firme pečat preduzeća mora platiti 40 KM i za ovu uslugu mora čekati dan. Na dobivanje općinskog odobrenja za bavljenje planiranim djelatnostima čeka se deset dana i ono košta deset KM.

56a2a52d-a8f4-464f-a3c3-373c0a0a0a64-procedura-za-dobivanje-gradjevinske-dozvoleProcedura za dobivanje građevinske dozvole traje 184 dana.

Obavijest o početku poslovnih aktivnosti u Kantonalnom ministarstvu privrede traje dan, prijava preduzeća za dobivanje poreznog broja u odgovarajućem poreznom uredu pet dana, otvaranje računa preduzeća u poslovnoj banci dan i za ove usluge nema naknade. Za PDV registraciju potrebno je 30 dana i 40 KM. Kada je u pitanju prijava zaposlenih na zdravstveno i penziono osiguranje, čeka se dan, uz doplatu od 1 KM.

Za dobivanje građevinske dozvole u BiH potrebno je završiti 15 postupaka koji traju 184 dana, dok ukupni troškovi za to iznose više od 100.000 KM. Samo za priključenje struje potrebno je završiti osam procedura, a na priključak se čeka 125 dana.

400 KM treba za potpisivanje akta o osnivanju firme.

125 dana čeka se na priključak struje.

Avaz

Podijelite članak