KOMESAR ŠUT: Apel građanima da poštuju mjere, želimo efekat bez izricanja sankcija

Uz zdravstvene radnike, koji su od početka pandemije na prvoj liniji fronta, vrlo važnu ulogu sve vrijeme ima policija koja budno prati i kontroliše poštivanje protivpandemijskih mjera. Komesar Uprave policije ZDK Semir Šut, po činu generalni inspektor policije, za Našu riječ govori o angažmanu policije u vrijeme pandemije, zakonskom okviru, ali i stanju sigurnosti, opremljenosti i aktuelnom popunjavanju redova policije.

NR: Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na tematskoj sjednici posvećenoj pandemiji korona virusa, prihvatila je inicijativu da se ide u izmjene Zakona o javnom redu i miru, a što je nedavno tražio i Krizni štab Ministarstva zdravstva. Šta je to što u postojećem zakonu sprečava policiju da vrši kontrolu poštivanja protivpandemijskih mjera?

ŠUT: Kod izricanja sankcija za nepoštivanje epidemioloških mjera, prvo se pojavila potreba da sve mjere kriznih štabova potvrđuju organi izvršne ili zakonodavne vlasti – vlade i skupštine, što je u svojoj odluci rješavao i Ustavni sud FBiH. Sada su ti problemi otklonjeni, sve mjere Kriznog štaba potvrđuje i Vlada ZDK, a spomenutim izmjenama Zakona bit će jasnije propisan prekršaj nepoštivanja donesenih i važećih epidemioloških mjera.

Upozoravanje građana

NR: Je li policija dosad sankcionisala građane zbog nepoštivanja mjera, prije svega nenošenja maski i kršenja zabrane kretanja?

ŠUT: Uprava policije MUP-a ZDK je putem svojih policijskih službenika i dosad izricala sankcije i to najviše za nenošenje maski i kršenje zabrane kretanja. Želim da naglasim da akcenat stavljamo na upozoravanje naših građana i da pokušavamo postići najveći efekat bez izricanja sankcija, koliko je god to moguće. Zbog toga je važan apel našim građanima da poštuju sve uvedene mjere, kako bi i policijski službenici svoje vrijeme i energiju mogli usmjeriti više na suzbijanje kriminaliteta i drugih prekršaja javnog reda i mira, što nam je svakako zajednički interes.

Kontrola poštivanja mjera

NR: Zdravstveni sektor se žali na iscrpljenost kadrova koji se duže od godine bore protiv pandemije. Koliko je pandemija iscrpila kadrove u policiji, jer znamo da ste od prvog dana aktivno uključeni u vršenje kontrole poštivanja mjera te nadzor osoba u izolaciji?

ŠUT: Treba pohvaliti policijske službenike koji, pored svih redovnih obaveza, provode mjere kontrole poštivanja mjera, kao i nadzor osoba u izolaciji. Ne treba zaboraviti da smo u početku pandemije u jednom momentu vršili kontrolu oko 6.500 osoba u izolaciji i to vrlo uspješno i efikasno, čime je posebno bio zadovoljan i Krizni štab Ministarstva zdravstva. U proteklom periodu smo kontinuirano imali i određen broj oboljelih policijskih službenika od zaraze korona virusom, ali nijednog momenta naše funkcionisanje nije dovedeno u pitanje. Kao i svugdje, određena zasićenost ovim problemom je prisutna, ali funkcionišemo i još jednom treba uputiti čestitke policajcima na terenu.

Povoljno stanje sigurnosti

NR: Je li pandemija uticala i kakvo je trenutno stanje sigurnosti u ZDK-u? Kakva je ocjena stanja ako uporedimo pandemijsku 2020. i godinu ranije?

ŠUT: Što se tiče stanja sigurnosti u Zeničko-dobojskom kantonu, ono se sa sigurnošću može ocijeniti kao povoljno. Takvu ocjenu baziramo na statističkim pokazateljima, ali i subjektivnom osjećaju sigurnosti kod naših građana. Kada su u pitanju krivična djela i prekršaji te stanje bezbjednosti saobraćaja, nije bilo značajnih promjena u 2020. godini, u odnosu na prethodnu godinu. Blago je povećana rasvijetljenost krivičnih djela i nije došlo do porasta broja smrtno stradalih u saobraćajnim nezgodama. Ono što je bitno spomenuti je kontinuirani pad broja krivičnih djela i prekršaja u ZDK posmatran u dužem vremenskom periodu. Tako smo u 2015. godini na području ZDK imali evidentiranih 3.058 krivičnih djela, dok je u 2020. godini taj broj bio 2.255. Godine 2015. zabilježili smo 859 teških krađa, a 2020. godine 455.

Ostatak teksta pročitajte u printanom izdanju “Naše riječi”

IZVORNaša riječ
Prethodni članakDogovor tužioca i sudija: Dileri u Travniku više ne mogu računati na uvjetne kazne
Sljedeći članakFacebook uveo opciju pohrane objava