AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: Oglasi i konkursi

Konkurs za izbor dekana Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, objavljen u “Dnevnom avazu” 5. 4. 2021. godine.