KRITIČNO STANJE U ZDK: Najnovije informacije o vodostajima rijeka na području Kantona

Podijelite vijest

Temeljem izvještaja iz općinskih Operativnih centara civilne zaštite izvještavamo Vas o slijedećem stanju vodostaja rijeka i ostalih vodenih tokova na području Kantona:

Vodostaj rijeke Bosne na mjernom mjestu u Zenici mjereno u 20:00 je 470 cm, što je u porastu za 20 cm, u odnosu na zadnje mjerenje i još uvijek raste. 

Po nalogu Federalne uprave civilne zaštite, Timovi za uklanjanje NUS-a i MES-a su stavljeni na raspolaganje strukturama civilne zaštite sa svojom opremom i ljudstvom.

 Zenica:

Na osnovu najnovijih informacija koje smo dobili od šefa Službe civilne zaštite Zenica, trenutno stanje na terenu je slijedeće:

I

Služba civilne zaštite, općine Zenica, je u sklopu svojih redovnih aktivnosti, tokom današnjeg dana 14.05.2014.godine po osnovu novonastale situacije koja prijeti da eskalira u vidu poplava i pojava većeg broja klizišta, a prema prikupljenim informacijama sa terena u skladu sa svojim ovlastima provodila slijedeće aktivnosti:

Izlazak na lice mjesta po dojavama građana:

– putni pravac prema naseljima Babino. Sebuje. Arnauti – na lokalitetu god preduzeća ŽGP-a

(izlijevanje rijeke Babina);

– podvožnjak za naselje Blatuša (izlijevanje rijeke Bosna);

– podvožnjak za ulazak u grad iz pravca Do boj a (izlijevanje rijeke Bosna);

– podvožnjak u naselju Nemila – pravac Orahovica (izlijevanje rijeke Bosna);

– naselje Mokušnice – oštećenje stepeništa:

– naselje Babina rijeka na lokalitetu kapije II bitnice (izlijevanje Babine rijeke);

– izbijanje podzemnih voda na lokalitetima naselja Tetovo, Janjići i Blatuša;

– naselja Zivkovići, Skutovo (bujične vode);

– naselje Ljubetovo, Dolipolje (pretnja plavljenem objekata);

– naselje Crkvice – Ivana Gundulića 5 (klizište ugrožava stambeni objekat).

Zahtjevano od komunalnih preduzeća (ViK i Alba) putem Službe za komunalne poslove i ekologiju da pojačaju redovne aktivnosti i izvrše dodatna angažovanja na održavanju i čišćenju komunalne infrastrukture. 

Izvršeno dodatno angažovanje ljudstva i MTS-a, PVJ-Zenica na provođenju mjera zaštite od poplava.

Zahtjevano dodatno angažovanje pripadnika PU – Zenica (regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja).

Izvršeno aktiviranje Štaba civilne zaštite općine Zenica.

Putem sredstava informiranja upućeno upozorenje građanima na području općine Zenica.

II

Održana sjednica Štaba, sa početkom u 14.00 sabati u zgradi općine Zenica, na kojoj je odlučeno da zbog ozbiljnosti situacije prisustvuju, uz članove Šiaba, i načelnik PU Zenica, komadanti teritorijalnih općinskih štabova MZ-a. i predstavnici službi zaštite i spašavanja.

Jedina tačka dnevnog reda bila je poduzimanje mjera zaštite i spašavanja od poplava i klizišta.

Pripremljeni su određeni planovi i doneseni zaključci te se krenulo u njihovu realizaciju.

ZAKLJUČCI:

-Štab općine Zenica ostaje u stalnom zasjedanju.

-izvršiti angažovanje službi zaštite i spašavanja u sastavu pravnih lica(Almy, DVD,i GSS-a)

-izvršiti angažovanje štabova i jedinica MZ-a,

-izvršiti angažovanje stručnog tima JP za prostorno planiranje u cilju obavljanja nadzora po potrebi.

-Obezbjediti smještajni prostor za eventualnu evakuaciju građanstva,

-Obezbjediti vozila za transport u slučaju evakuacije,

-Obezbjediti vreće i pijesak za izgradnju nasica i vodoutvrda,

-Obezbjediti pumpe za ispumpavanje vode na mjestima gdje je to moguće.

-Obezbjediti staLnu komunikaciju na liniji (Štab cz općine – PU Zenica – PVJ Zenica – štabovi MZ-a – službe CZ).

Breza:

Stanje na području općine Breza u 20,00 sati nepromijenjeno u odnosu na prethodni izvjestaj.

Doboj Jug:

Trenutno stanje na terenu je kritično obzirom da je došlo do plavljenja više stambenih objekata. Građani su se sklonuli na više spratove objekata. 1 stamebni objekat će biti evakuiran od strane PVJ Tešanj, koji će koristiti čamac.

Visoko: Stanje na području ove općine je nepromijenjeno u odnosu na protekli period.

Olovo:

Proglašeno je stanje Prirodne i druge nesreće na području općine Olovo.

U odnosu na prethodni izvještaj stanje je nepromijenjeno, angažovane su sve raspoložive snage zaštite i spašavanja, kao i preduzeća u privatnom vlasništvu. Vrši se evakuacija stanovništa u gradu Olovu sa nižih spratova stambenih objekata. Trenutno poplavljeno 10 stambenih objekata.

Zavidovići:

Na hitnoj sjednici Općinskog štabna civilne zaštite je u 17,00 sati donošena je odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće.

Rijeka Bosna: Odnešen je most u mjesto Dolina.

Vareš: Nema promjena u odnosu na protekli izvještaj. Vodostaj rijeka i dalje u porastu.

Kakanj:

U odnosu na prethodni izvještaj stanje se nije promijenilo, odnosno ekipe civilne zaštite i drugih službi zaštite i spašavanja su konstantno na terenu.

Sazvana je sjednica Općinskog štaba civilne zaštite o novonastaloj situaciji i kako bi se blagovremeno poduzele mjere zaštite i spašavanja.

Tešanj:

Na osnovu najnovijih informacija iz Operativnog centra, vodostaj rijeke Usore je krenuo da opada u odnosu na prethodno mjerenje. Trenutno se poduzimaju preventivne mjere. Štab je u stalnom zasijedanju.

Maglaj:

Trenutno stanje na području ove općine je kritično poplavljeno nekoliko stambenih objekata. Obzirom da iz pravca Zenice dolazi nabujala rijeka Bosna upućeno je upozorenje općinskoj Službi civilne zaštite da poduzme mjere zaštite i spašavanja na području grada Maglaja, kao i dijelovima općine uz riječne tokove.

Poslije održane sjednice općinskog Štaba civilne zaštite na području općine Maglaj je proglašeno stanje prirodne nesreće.

Obzirom na trend rasta vodostaja rijeke Bosne u naredna 24 sata i mogućnosti da pređe visinu od 500 cm u Zenici, te većeg izlijevanja iz korita nizvodno upozoravamo stanovništvo koje živi u blizini rijeka da bude spremno da se presele na sigurnije mjesto/manje dostupno bujici. Osnovni razlog za poduzimanje ove mjere je nepovoljna vreme prognoza za naredna 24 sata sa gledišta kišnih padavina. Građanima se preporučuje poduzimanje preventivnih mjere u cilju sprovođenja lične i uzajamne zaštite. Iz podrumskih i prizemnih prostorija na višu etažu podići vrijedniju imovinu. U slučaju plavljenja isključiti elektro instalacije, neophodne namirnice i prvu pomoć obavezno ponijeti sa sobom, mobilni uređaj sa punjačem, radio prijemnik i druge stvari neophodne za život.

O svim novim informacijama vezanim za trenutno stanje na području općina Kantona redovno ćemo Vas informisati u saradnji sa Federalnom upravom Civiline zaštite.