metalci kenan mujkanovic 696x394 1
AUTOR: H.D.
DATUM: sij 11, 2022 @ 18:40
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

Prijedlogom budžeta Federacije BiH za 2022. godinu, za uvezivanje staža planirano je 3,4 miliona za većinski državne i milion KM za privatne firme, što je ukupno 4,4 miliona maraka, čak 5,6 miliona manje nego što je planirano budžetom za 2021.

Iz Sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona smatraju da sredstva treba planirati barem u istom iznosu kao i za 2021. To su naveli i u pismu predsjedniku Saveza samostalnih sindikata BiH Selvedinu Šatoroviću i predsjedniku Sindikata metalaca BiH Bajri Melezu.

– Na snagu su 18. novembra 2021. stupile izmjene i dopune Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, koje predviđaju mogućnost penzionisanja branilaca pod povoljnijim uslovima. Konkretno, daje se mogućnost spuštanja starosne granice za odlazak u penziju sa 65 godina, za ratni staž u dvostrukom trajanju, a najviše do 58 godina. Brisana je odredba o umanjenju penzije za raniji odlazak u penziju prije navršenih 65 godina.

Poseban staž, to jest ratni staž u dvostrukom trajanju, vrednovan je sa jednim, umjesto sa pola boda za svaku godinu posebnog staža. Ova je mogućnost zanimljiva velikom broju radnika u realnom sektoru, a naročito onima čije su firme završile u stečaju ili su likvidirane, koji ispunjavaju ove uslove za penziju, a nije im uvezan staž. Iz tog razloga bi broj aplikanata u ovoj godini mogao biti daleko veći nego u prethodnoj, kaže Kenan Mujkanović, predsjednik SMZDK-a.

Tekst se nastavlja nakon reklame

Podsjeća da su iz Sindikata metalaca ZDK-a ukazivali na anomaliju prilikom definisanja kriterija za apliciranje po javnom pozivu za uvezivanje staža, a to je nemogućnost da za uvezivanje staža apliciraju fizička lica. Ove godine takva prijava bi se morala omogućiti i radnicima pojedinačno, tamo gdje ne postoji pravni subjekt ili odgovorna osoba (nema stečajnog upravnika, firma likvidirana…). I to će iziskivati veći iznos sredstava.

LIDER