AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

Vjekoslav Mandić, federalni ministar zdravstva istakao je za medije danas da za sada ne razmišljaju o lockdownu u entitetu, ali kantonima naređuju da donose mjere pojedinačno u zavisnosti od epidemiološke situacije

– Naređujemo kantonima da prate situaciju i donoše strožije mjere To znači da za sada nema zatvaranja na nivou entiteta. Nema ni novih mjera, osim naredbe kantonima da pojedinačno donose mjere, istakao je Mandić.

Između ostalog navodi da kantoni će donijeti restriktivnije mjere, a u Kantonu Sarajevo je to već učinjeno.

– Naredbe će biti donošene shodno procjeni epidemiološke situacije, a koja se temelji na sedmičnoj incidenci zaraženih, broju hospitaliziranih pacijenata, broju pacijenata koji koriste mehaničku ventilacionu potporu (respiratore).Ranije naredbe donesene na nivou Federacije ostaju na snazi narednih 14 dana, zaključio je on.