armija arh
AUTOR: H.D.
DATUM: pro 9, 2021 @ 11:40
KATEGORIJA: BiH / Izdvojeno / Vijesti

Treći korpus Armije RBiH osnovan je na današnji dan prije 29 godina naredbom načelnika Štaba Vrhovne komande Sefera Halilovića. Korpus je trebao objediniti jedinice Teritorijalne odbrane, kao i neke dobrovoljačke jedinice. Komandant je postao Enver Hadžihasanović. 

U zonu odgovornosti Trećeg korpusa Armije RBiH trebale su ući sljedeće općine: Banja Luka, Bosanska Dubica, Bosanska Gradiška, Bugojno, Busovača, Čelinac, Donji Vakuf, Gornji Vakuf, Jajce, Kakanj, Kotor Varoš, Kupres, Laktaši, Mrkonjić Grad, Novi Travnik, Prnjavor, Skender Vakuf, Srbac, Šipovo, Travnik, Vitez, Zavidovići, Zenica i Žepče. Zbog borbi, zona odgovornosti je naknadno promijenjena i u nju je uključena općina Vareš, prenosi Historija.ba

Štab 3. korpusa je bio u Zenici. Sastojao se od nekoliko centara i to: 

1.  Centar za operativno komandovanje koji je prikupljao informacije koje su pristizale od civilnih struktura, MUP-a.

Tekst se nastavlja nakon reklame

2.  Centar za vezu, imao je zadatak planiranje i organiziranje svih veza u sklopu Komande.

3.  Služba vojne bezbjednosti obuhvatala je poslove kontrašpijunaže, vojne policije, fizičke zaštite objekata. 

Jedinice 3. korpusa: 

– Vojna policija 3. korpusa 

1. Operativna grupa Bosanska Krajina 

7. muslimanska brdska brigada

17. brigada

306. brigada, jedno vrijeme pripadala Operativnoj grupi Zapad

325. brigada 

2.  Operativna grupa Lašva 

309. brigada

325. brigada

333. brigada 

3.  Operativna grupa Bosna 

318. brigada

319. brigada 

4.  Operativna grupa Zapad 

307. brigada

308. brigada

312. brigada

Operativna grupa 7-Jug-Maglaj

372. brigada garava Tešanj

373. motorizovana brigada Doboj

374. brigada Teslić

377. Pousorska ljuta brigada Jelah 

Slijedeće brigade su primale naređenja direktno od Komande 3.koprusa 

301. brigada

303. brdska brigada

314. brdska brigada

El Mudžahedin

LIDER