Nacrt budžeta otkriva koliko osoba ove godine vlast namjerava zaposliti u državnu službu

parlament skupstina institucije 1 db
Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

Prijedlog budžeta institucija BiH za 2022. godinu dostavljen je Vijeću ministara 27. maja. Njim su predviđena i nova zapošljavanja u insitucije i organe na državnom nivou.

Poslovi u državnoj službi u BiH uvijek su bili najatraktivniji. Plata zagarantirana budžetom na koju malo ili nikako utječu tržišna kretanja, godišnji odmori, bolovanja i upitan stepen odgovornosti za rad.

Bez obzira na krize u realnom sektoru, budžetski korisnici će svoje plate, kakve god one bile, svakog mjeseca dobiti. Jedino što se može dogoditi, jeste da se radna mjesta državnih službenika ne popunjavaju nakon što pojedinci odu u penzije, te da se na taj način smanjuje broj uposlenika.

U BiH, državna služba jednako je politička stranka kojoj je određeno ministarstvo pripalo političkom raspodjelom. Za pregled zapošljavanja u državnoj službi na svim nivoima dovoljno je pregledati nacrt budžeta za određenu godinu. Uradili smo to za predloženi budžet institucija BiH za 2022. godinu.

Nacrt državnog budžeta za 2022. godinu sadrži pregled prihoda i rashoda, raspored prihoda i rashoda, servisiranja vanjskog duga, te izvršenje budžeta. Sadrži i informacije o broju predviđenih zaposlenja u ministarstvima i državnim agencijama za tekuću godinu.

Unutar tekućih izdataka za bruto plaće i naknade predviđeno je 639 miliona i 247.000 KM, što je uvećanje od 65 miliona i 63.000 KM u odnosu na budžet iz 2020. godine.

Rashodi budžetskim korisnicima uvećani su za sve osim za Pravobranilaštvo BiH kojemu je budžet umanjen za 125.000 KM, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH sa umanjenjem od 288.000 KM, Ministarstvo pravde BiH sa umanjenjem od milion i 442.000 KM, Služba za zajedničke poslove sa umanjenjem od milion i 280.000 KM i još nekoliko manjih umanjenja.

Na stranici br. 93 budžeta za 2022. godinu nalazi se pregled zaposlenih u 2021. godini sa planiranom dinamikom zapošljavanja u 2022. godini.

Ministarstvo odbrane BiH tokom mjeseca juna i jula te novembra 2022. godine ostat će bez 135 uposlenika, dok je planirano zapošljavanje 165 osoba u septembru, te 211 osoba u decembru nakon konkursa za prijem novih vojnika.

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH u ovome mjesecu planira uposliti 7 osoba, pa će ukupan broj zaposlenih u ovoj instituciji iznositi 118.

Uprava za indirektno oporezivanje BiH u 2021. godini imala je 2.458 uposlenika. Planirano je dodatno zapošljavanje 133 osobe u septembru ove godine.

Unutar Regulatorne agencije za komunikacije BiH predviđeno je zapošljavanje 10 osoba u julu.

Za protekli mjesec, maj 2022. godine, u budžetu je planirano zapošljavanje 123 osobe u Graničnu policiju BiH što će vjerovatno naknadno biti realizirano usvajanjem budžeta.

“Kod Granične policije BiH broj zaposlenih na dan 31.12.2021. godine manji je u odnosu na planiran broj utvđen Zakonom o budžetu institucija BiH zbog činjenice da se prijem policijskih službenika sukladno Zakonu o policijskim službenicima može realizirati samo prijemom kadeta. Imajući u vidu da nije realizirana odluka o utvrđivanju plana prijema kadeta u policijske agencije u 2020. godini, prijem policijskih službenika je prolongirano”, navedeno je u nacrtu budžeta.

Centralna izborna komisija BiH od prošloga mjeseca trebala je 33 nova uposlenika, a u oktobru i novembru u ovoj instituciji prestaje radni odnos za 29 osoba.

Na stranici 121. Nacrta budžeta institucija BiH najveći udjel u povećanju kategorije troškova u odnosu na budžet za 2020. godinu imaju budžetski korisnici zbog vraćanja osnovice obračuna plata na nivo iz 2009. godine.

Klix.ba