AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Izdvojeno / Vijesti
PS ŽEPČE

07:00 do 10:30 sati Papratnica
11:30 do 15:00 sati Tatarbudžak
16:00 do 20:00 sati Donja Golubinja
20:30 do 23:00 sati Tatarbudžak

PS MAGLAJ

08:00 do 14:00 sati Zavidovići (uže gradsko jezgro)
16:00 do 20:00 sati Poljice (Kameni zamak)
20:30 do 23:00 sati Liješnica
NER FIT

PS CENTAR

11:00 do 12:00 sati u tunelu 1.mart, na autoputu A-1, iz pravca Zenice
16:30 do 18:30 sati u tunelu 1.mart, na autoputu A-1, iz pravca Kaknja
20:00 do 23:00 sati Hece


PS VISOKO

09:00 do 10:30 sati R-445 Visoko-Kakanj, Radinovići
11:00 do 12:30 sati R-445 Visoko-Kakanj, Buzić Mahala
13:00 do 14:00 sati regionalni put Visoko-Ilijaš, Donja Vratnica
15:30 do 17:30 sati R-445 Visoko-Kakanj, Seoča
17:30 do 19:00 sati R-445 Visoko-Kakanj, Radinovići
19:00 do 20:30 sati ulica Kralja Tvrtka


PS OLOVO

09:00 do 12:30 sati M-18 Dolovi
13:00 do 17:00 sati M-18 Tuzlanska
FIXGEHALT

Najavljene radarske kontrole za 26. 08. 2021 –

PS ŽEPČE

07:00 do 10:30 sati Papratnica
11:30 do 15:00 sati Tatarbudžak
16:00 do 20:00 sati Donja Golubinja
20:30 do 23:00 sati Tatarbudžak

PS MAGLAJ

08:00 do 14:00 sati Zavidovići (uže gradsko jezgro)
16:00 do 20:00 sati Poljice (Kameni zamak)
20:30 do 23:00 sati Liješnica

PS CENTAR

11:00 do 12:00 sati u tunelu 1.mart, na autoputu A-1, iz pravca Zenice
16:30 do 18:30 sati u tunelu 1.mart, na autoputu A-1, iz pravca Kaknja
20:00 do 23:00 sati Hece


PS VISOKO

09:00 do 10:30 sati R-445 Visoko-Kakanj, Radinovići
11:00 do 12:30 sati R-445 Visoko-Kakanj, Buzić Mahala
13:00 do 14:00 sati regionalni put Visoko-Ilijaš, Donja Vratnica
15:30 do 17:30 sati R-445 Visoko-Kakanj, Seoča
17:30 do 19:00 sati R-445 Visoko-Kakanj, Radinovići
19:00 do 20:30 sati ulica Kralja Tvrtka


PS OLOVO

09:00 do 12:30 sati M-18 Dolovi
13:00 do 17:00 sati M-18 Tuzlanska