Screenshot 1 137
AUTOR: H.D.
DATUM: pro 28, 2021 @ 22:24
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

Veće naknade za porodiljsko u Kantonu Sarajevo će, pored novih porodilja, dobiti i one majke koje nakon 1. januara 2022. godine i dalje budu ostvarivale pravo na naknadu. U praksi to znači da ukoliko je porodilja tokom 2021. godine, naprimjer, dobila četiri naknade, od 1. januara 2022. godine će preostalih osam mjeseci dobijati po 1.000 KM odnosno iznos u skladu s prosječnom platom u Federaciji BiH.

Također, treba istaći da neće biti retroaktivnih isplata za period prije 2022. godine od kada će se primjenjivati novi zakon.

U narednom periodu će se vršiti usklađivanje rješenja i pristupit će se izmjenama u skladu s povoljnijim pravom.

Kako nam je rekla ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Ivana Prvulović sve ovo će biti u skladu sa članom 26. Zakon koji kaže:

Tekst se nastavlja nakon reklame

“U cilju ostvarivanja povoljnijeg prava, prvostepeni organi su dužni po službenoj dužnosti, uskladiti sa ovim zakonom postojeća rješenja kojima se ostvaruju prava koja su predmet ovog zakona, u roku od 30 dana od danastupanja na snagu ovog zakona. Postupci koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ovog zakona, a koji nisu okončani, okončat će se po odredbama ovog zakona.”

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama KS, a primjenjivat će se od 01.01.2022. godine.

Za potrebe ovog amandmana u budžetu Kantona Sarajevo biti izdvojen dodatni iznos od 29 miliona KM.

LIDER