Naknadu od 1.000 KM imat će i porodilje koje već ostvaruju to pravo u Kantonu Sarajevo

Screenshot 1 137
Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE
MARKETING

Veće naknade za porodiljsko u Kantonu Sarajevo će, pored novih porodilja, dobiti i one majke koje nakon 1. januara 2022. godine i dalje budu ostvarivale pravo na naknadu. U praksi to znači da ukoliko je porodilja tokom 2021. godine, naprimjer, dobila četiri naknade, od 1. januara 2022. godine će preostalih osam mjeseci dobijati po 1.000 KM odnosno iznos u skladu s prosječnom platom u Federaciji BiH.

Također, treba istaći da neće biti retroaktivnih isplata za period prije 2022. godine od kada će se primjenjivati novi zakon.

U narednom periodu će se vršiti usklađivanje rješenja i pristupit će se izmjenama u skladu s povoljnijim pravom.

Kako nam je rekla ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Ivana Prvulović sve ovo će biti u skladu sa članom 26. Zakon koji kaže:

“U cilju ostvarivanja povoljnijeg prava, prvostepeni organi su dužni po službenoj dužnosti, uskladiti sa ovim zakonom postojeća rješenja kojima se ostvaruju prava koja su predmet ovog zakona, u roku od 30 dana od danastupanja na snagu ovog zakona. Postupci koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ovog zakona, a koji nisu okončani, okončat će se po odredbama ovog zakona.”

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama KS, a primjenjivat će se od 01.01.2022. godine.

Za potrebe ovog amandmana u budžetu Kantona Sarajevo biti izdvojen dodatni iznos od 29 miliona KM.